Instukcja dla ucznia

Strona główna

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Podsumowanie

Źródła

Ewaluacja,

czyli za co będziecie oceniani ...
Wymagania Podstawowe
1 punkt
Rozszerzone
2 punkty
Dopełniające
3 punkty
Wykraczające
4 punkty
Właściwy dobór i przetworzenie informacji. Informacje niepełne, nieuporządkowane, nie przetworzone. Informacje pełne, poprawnie uporządkowane, słaba selekcja materiałów. Duży zbiór informacji włąściwie wybranych, przedstawiony w ciekawej formie. Informacje obszerne, uporządkowane, własciwie dobrane do tematu.
Styl i forma prezentacji ustnej. Wypowiedź mało ciekawa, brak przygotowania, błędy językowe. Wypowiedź ciekawa, brak zaangażowania, niewielkie błędy językowe. Ciekawa wypowiedź wszystkich członków zespołu, poprawna pod względem językowym. Bardzo interesująca wypowiedź wszystkich członków zespołu, bez błędów językowych.
Strona graficzna pracy. Praca nieestetyczny, uboga w szczegóły, brak elementów graficznych. Praca wykonana starannie, uboga strona graficzna. Praca estetycznie wykonana, ciekawa forma graficzna. Praca bardzo dobrze zaprojektowana, wiele ciekawych elementów graficznych.
Umiejętność pracy w grupie. Brak współpracy w grupie. Praca indywidualna, niewielki wkład całej grupy. Dobra organizacja i współpraca w grupie. Doskonała organizacja i współpraca w grupie.