Wstęp

Przez wieki człowiek podejmował wysiłki, aby ujarzmić przyrodę. Dziś ludzie na całym świecie zgadzają się, że trzeba ją raczej bronić przed niszczącym wpływem cywilizacji. Jedną z form ochrony przyrody są parki narodowe. Na dzisiejszych zajęciach poznacie parki położone najbliżej naszej miejscowości

Parki Narodowe