Proces

1. Wydrukuj tabelę, którą będziesz uzupełniał.
2. Odszukaj na liście poniżej przydzielony Tobie park narodowy, a następnie wpisz jego nazwę do wydrukowanej tabeli.
3. Użyj wszelkich dostępnych Ci źródeł informacji do uzupełnienia dalszej części tabeli.
4. Przygotuj scenariusz do wykonania prezentacji multimedialnej.
5. Wykonaj prezentację multimedialną na temat przydzielonego parku przy użyciu PowerPoint. Upewnij się, że umieściłeś wszelkie zdobyte przez Ciebie informacje, zdjęcia, mapki itp.

Lista parków i ich przydział dla uczniów

  • Białowieski PN - uczniowie nr: 1, 5, 9, 13, 17,
  • Kampinoski PN - uczniowie nr: 2, 6, 10, 14, 18,
  • Poleski PN - uczniowie nr: 3, 7, 11, 15, 19,
  • Świętokrzyski PN - uczniowie nr: 4, 8, 12, 16, 20.