Podsumowanie

Podczas Mszy św. dla leśników wygłoszonej 12 lipca 1987 roku w Val Visdente Jan Paweł II mówił: "Wiadomo, jak pilną sprawą jest dzisiaj upowszechnienie postawy szacunku wobec zasobów naszej planety. Jest to zadanie wszystkich, gdyż ziemia, na której żyjemy, coraz wyraźniej ujawnia swoją wewnętrzną jednolitość, tak że problemy związane z zachowaniem jej dziedzictwa dotyczą wszystkich bez wyjątku ludów."