WARSZAWA - MOJE MIASTO

WebQuest dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wykonany przez

Annę Dąbrowską
anndab181@wp.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Wasza klasa otrzymała list od uczniów małej szkoły w okolicy Suwałk.

Cześć Kochani!!!

W maju planujemy wycieczkę do Warszawy. Bardzo chcemy poznać stolicę i jej zabytki.
Mamy do Was gorącą prośbę, abyście zaproponowali nam, jakie miejsca warto, a jakie koniecznie trzeba zobaczyć w Warszawie. Wycieczka będzie dwudniowa, więc nie mamy zbyt dużo czasu.
Czekamy na Wasze propozycje.
Z góry dziękujemy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Studziankach

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem jest wyszukanie informacji i grafiki na temat położenia, czasu powstania, przeznaczenia, a także dostępności dla turystów wybranych zabytków Warszawy oraz przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint na temat tych obiektów. Nie jest to łatwe zadanie. Prezentacja musi być ciekawa, ponieważ ma zachęcić uczniów ze Studzianek do odwiedzenia tych miejsc.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Będziecie pracować w grupach pięcioosobowych.
 2. W każdej grupie wybierzcie lidera, odpowiedzialnego za informowanie mnie o postępach Waszej pracy, przekazywanie Wam moich rad i wskazówek oraz zaprezentowanie na koniec wyników Waszej pracy przed całą klasą.
 3. Każda grupa losuje jedno z pięciu miejsc
  • Pałac w Wilanowie
  • Zamek Królewski
  • Łazienki - pałac na wodzie
  • Pałac Kultury i Nauki
  • Pałac Namiestnikowski
 4. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, do których linki znajdują sie poniżej lub znaleźć inne źródła informacji. Zdjęcia możecie pobrać z sieci Internet lub wykonać własne.
 5. Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o formę graficzną, ale także ortograficzną i stylistyczną.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wymagania

Podstawowe

1 pkt

Rozszerzające

2 pkt

Dopełniające

3 pkt

Wykraczające

4 pkt

Liczba
punktów

 

Poziom merytoryczny opracowania

 

Kilka mało interesujących informacji. Błędy merytoryczne.
Temat zrealizowany pobieżnie lub z rażącymi błędami merytorycznymi.
Temat nie zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych.
Wyczerpujące przedstawienie tematu, brak błędów merytorycznych.
0 - 4

 

Wrażenia wizualne prezentacji

 

 

Układ treści mało czytelny. Zbyt dużo tekstu. Źle dobrane kolory slajdów. Brak zdjęć.
Układ treści dość czytelny. Nieliczne zdjęcia lub zdjęcia złej jakości. Źle dobrane kolory slajdów.
Treści poprawnie rozmieszczone. Kolorystyka na slajdach dobrze dobrana.Zdjęcia dobrej jakości.
Dobre rozmieszczenie zdjęć i tekstu na slajdzie. Zdjęcia ciekawe, dobrej jakości. Przejrzystość slajdów. Dobrze dobrana kolorystyka slajdów. Zastosowanie animacji niestandardowej.
0 - 4

 

Współpraca w grupie

 

 

Brak współpracy grupowej. Nieporozumienia między członkami grupy.
Słaba praca grupowa, przewaga przygotowań indywidualnych.
Dobra współpraca, nierównomierne rozłożenie zadań między członków grupy.
Doskonała współpraca całej grupy na każdym etapie.
0 - 4

12 pkt - ocena celująca
10 - 11 pkt - ocena bardzo dobra
8 - 9 pkt - ocena dobra
6 - 7 pkt - ocena dostateczna
4 - 5 pkt - ocena dopuszczająca
0 - 3 pkt - ocena niedostateczna

 

Wróć do początku


Konkluzja

Na pewno wykonanie tej pracy sprawiło Wam wiele satysfakcji i przyjemności. Każdy z Was może teraz być przewodnikiem po Warszawie. Mam nadzieję, że uczniowie ze Studzianek wybiorą do zwiedzania wskazane przez Was miejsca.


 

Wróć do początku


Uwagi

Na wykonanie pracy macie cztery tygodnie. 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

http://ti.oeiizk.waw.pl/uczest/mw/pliki/warszawa2.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Wilanowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytki_Warszawy
http://warszawa.naszemiasto.pl/kontakty_adresy/43572_95.html
http://warszawa.naszemiasto.pl/kontakty_adresy/42648_95.html
http://free.polbox.pl/p/psbor/warszawa.htm
http://warszawa.naszemiasto.pl/kontakty_adresy/58130_95.html
http://www.warszawa.com/cmarter.asp?doc=1512
http://warszawa.naszemiasto.pl/kontakty_adresy/46376_95.html
http://www.zamek-krolewski.com.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Prezydencki_w_Warszawie

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu