Wprowadzenie
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Uwagi
Źródła
Patron naszej szkoły...
WebQuest przeznaczony jest dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Autor: Anna Wojtan
Ewaluacja

Każda z grup zostanie oceniona. Wasza ocena będzie zależała od wkładu całej grupy i efektów pracy. Kryteria, według których zostaną ocenione wszystkie grupy, podane są w poniższej tabeli:


Wymagania     Podstawowe
   1 punkt
Rozszerzające
2 punkty
Dopełniające
3 punkty
Wykraczające
4 punkty
Liczba punktów
Opracowanie tematu Temat opracowany pobieżnie, tylko kilka mało ciekawych informacji. Kilka ciekawych informacji Różnorodny zbiór infotmacji wraz ze zdjęciami. Informacje obszerne, uporządkowane, obejmujące wszystkie wymienione aspekty wraz ze zdjęciami.  0-4
Estetyka, pomysłowość i atrakcyjność wykonania. Praca  nieestetyczna, brak elementów  graficznych. Praca wykonana starannie, niewielkie błędy, uboga szta graficzna. Praca estetycznie wykonana, ciekawa forma graficzna. Praca bardzo dobrze zaprojektowana i starannie wykonana, wiele elementów graficznych, 0-4
Styl i forma prezentacji. Informacje przedstawione nieciekawie, chaotycznie. Informacje przedstawione poprawnie, dość czytelnie. Prezentacja przejrzysta, poprwanie rozmieszczenie elementów. Prezentacja bardzo dobrze zaprojektowana, oryginalna,  przejrzysta. 0-4
Współpraca w grupie Brak współpracy w grupie. Słaba praca grupowa, przewaga przygotowań indywidualnych. Dobra współpraca, nierównomierne rozłożenie zadań między członkami grupy. Doskonała  organizacja i współpraca w grupie. 0-4

16 pkt.: celująca

14 – 15 pkt.: bardzo dobra

11 – 13 pkt.: dobra

 8 – 10 pkt.: dostateczna

 5 – 7 pkt.: dopuszczająca

 0 – 4 pkt.: niedostateczna
             Powrót