Wprowadzenie
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Uwagi
Źródła
Patron naszej szkoły...
WebQuest przeznaczony jest dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Autor: Anna Wojtan
Konkluzja


 

Wystawa, złożona z Waszych prac, będzie zaprezentowana podczas uroczystości nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, będąc jej uzupełnieniem i ozdobą. Dlatego jej wykonanie wymaga wielkiej odpowiedzialności i staranności.
        Praca, którą wykonacie, pozwoli również innym uczniom naszej szkoły poznać Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na ich temat.
    Czy nie chcielibyście, będąc na co dzień uczniami, choć przez pewien czas móc nauczać innych i przekazywać im zdobywaną przez siebie wiedzę?
        To może być naprawdę ciekawe doświadczenie…             Powrót