Wprowadzenie
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Uwagi
ŹródłaPatron naszej szkoły...
WebQuest przeznaczony jest dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Autor: Anna Wojtan
Proces

 

   Będziecie pracować w czteroosobowych grupach. Każdy zespół wybierze swojego przedstawiciela, który wylosuje Kawalera Orderu Uśmiechu, o którym będziecie zbierać informacje. Lider będzie również odpowiedzialny za sprawną pracę grupy. Będziecie mieć do swojej dyspozycji podłączony do Internetu komputer, tablicę korkową oraz kolorową drukarkę sieciową. Efekty pracy grup zostaną wydrukowane i użyte do stworzenia wystawy przybliżającej wszystkim uczniom szkoły postacie Kawalerów Orderu Uśmiechu.
   Kawalerowie Orderu Uśmiechu, o których będziecie zbierać informacje to:

  • Wanda Chotomski;
  • Ludwik Jerzy Kern;
  •   Jan Paweł II;
  • Ks. Jan Twardowski;
  • Joanna Papuzińska;
  • Majka Jeżowska.

 Każda grupa wyszukuje, wykorzystując sieć internetową, informacje na temat wylosowanego Kawalera Orderu Uśmiechu. Spośród wyszukanych informacji wybierają najważniejsze
i najciekawsze. Na ich podstawie uczniowie przygotowują na tablicy korkowej prezentację, która zawiera odpowiedzi na postawione przez organizatora konkursu pytania.
             Powrót