Wprowadzenie
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Uwagi
Źródła
Patron naszej szkoły...
WebQuest przeznaczony jest dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Autor: Anna Wojtan
Uwagi


 

                      Na wykonanie zadania macie trzy tygodnie.
        W tym czasie możecie na lekcjach informatyki używać komputera do celów związanych z projektowaniem tablicy, wiele niezbędnych informacji odnajdziecie również w bibliotece szkolnej.             Powrót