Unia Europejska - Hiszpania

WebQuest poziom edukacyjny kl.III szkoły podstawowej

"Poznajemy kulturę Hiszpanii"

Wykonany przez

Ilona Drop
ilonadrop@op.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby
 

Wprowadzenie

Drodzy uczniowie!

Nie każdy z was miał możliwość podróżowania i bezpośrednio poznawania krajów europejskich, dlatego chciałabym zaprosić was do wirtualnej wędrówki po bardzo ciekawym kraju pełnym niespodzianek kulturowych i przyrodniczych - Hiszpanii.

Spróbujmy poznać ustrój, gospodarkę, kulturę i obyczaje tego państwa. Waszym zadaniem będzie zebranie tych wszystkich informacji.

 

Wróć do początku


Zadanie

Wraz z kolegami i koleżankami jesteście pracownikami Ambasady Hiszpanii. Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, która wzbudzi zainteresowanie uczniów Waszym krajem.

Ty i twoi współpracownicy zostaniecie podzieleni na zespoły, których zadaniem będzie zebranie informacji na określony temat. Efektem pracy każdego zespołu będzie zgromadzenie informacji, zdjęć, muzyki, animacji, które pozwolą przygotować prezentację multimedialną.

 

Wróć do początku


Proces

Podzielcie się na trzy 5 osobowe grupy. Każda z grup wybierze osobę odpowiedzialną za zbieranie informacji i sprawną pracę swojej grupy.

 1. Pierwszy zespół ma za zadanie zdobycie informacji dotyczących:
  • ustroju politycznego i podziału administracyjnego. stolicy.
  • symboli Hiszpanii.
  • stolicy.
  • klimatu.
  • waluty i języka.

 2. Drugi zespół przygotuje materiały dotyczące:
  • kultury i obyczajów.
  • muzyki i sztuki.
  • gastronomii.
  • ciekawostki.

 3. Trzeci zespół przygotuje prezentację multimedialną.

Prezentacja powinna być jak najbardziej atrakcyjna i przykuwać uwagę słuchaczy. Pomyślcie o ciekawych zdjęciach lub animacjach. Na zebranie materiałów oraz wykonanie prezentacji multimedialnej macie trzy tygodnie.

Prezentacja powinna być przygotowana za pomocą programu do tworzenia prezentacji np. PowerPoint.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Każda z grup zostanie oceniona zgodnie z realizowanymi celami i przydzielonymi zadaniami. Wasza ocena bedzie zależała od wkładu pracy. Poniżej znajdują się kryteria jakie będą brane pod uwagę w czasie oceniania prezentacji. Zapoznajcie się co będzie brane pod uwagę w ocenie waszej pracy.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Opracowanie tematu

 

Temat opracowany pobieżnie, bez szczegółów, brakuje źródeł. Błędy ortograficzne.
Inforamcje przedstawione w sposób nieciekawy, pojawiające się błędy merytoryczne, stylistyczne, ortograficzne.
Temat przygotowany prawidłowo, ciekawie. Nieliczne błędy ortograficzne, stylistyczne.
Temat opracowany szczegółowo, dołączone liczne przykłady, ciekawostki, podane wszystkie źródła.
1-4

 

Styl i forma prezentacji

 

 

Prezentacja nieestetyczna, zbyt uboga lub brak elementów graficznych.
Prezentacja poprawna, układ treści dość czytelny, zbyt mała ilość grafiki, błędy stylistyczne.
Prezentacja przejrzysta, ciekawa, treści klarowne, poprawne rozmieszczenie materiałów na stronie.
Prezentacja bardzo dobrze zaprojektowane, przejrzysta. Materiały wykorzystane zgodnie z tematem, zrozumiałe i ciekawe.
1-4

 

Umiejętność współpracy

 

 

Całkowity brak współpracy w grupie
Większość pracy indywidualnej lub części grupy
Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie
Doskonała współpraca całej grupy
1-4

Punktacja i oceny:

11-12
celująca
9-10
bardzo dobra
7-8
dobra
4-6
dostateczna
0-3
dopuszczająca

 

Wróć do początku


Konkluzja

Mam nadzieję, że wybierając się w tę podróż przyswoiliście sobie wiele wiadomości i ciekawostek związanych z Hiszpanią. Poznaliście sztukę, kulturę i obyczaje tak egzotycznego kraju jakim jest Hiszpania. O każdym kraju można znaleść wiele ciekawych wiadomości. Może w przyszłości uda Wam się podróżować lub przygotowywać do podróży właśnie takim sposobem?


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Adresy stron internetowych które mogą być pomocne w trakcie realizacji zadania:

httt://przewodnik.onet.pl
http://pl.wikipedia.org/
http://www.immobel.com/Polish/Spain/info.jsp
http://www.damianstr.friko.pl/HISZPANIAINFORMACJE.htm
http://hiszpania-online.webpark.pl/new_page_6.htm

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu