Ewaluacja:

 

Wasza współpraca, sposób opracowania i ostateczny jej wynik będzie oceniany według zamieszczonej skali punktowej:

 

Wymagania

Podstawowe

       1 pkt

Rozszerzające

        2 pkty

Dopełniające

       3pkty

Wykraczające

         4 pkty

Liczba punktów

Opracowanie tematu. Dobór materiałów zawartych w albumie.

Kilka mało ciekawych informacji.

Kilka ciekawych informacji.

Różnorodny zbiór informacji wraz ze zdjęciami.

Różnorodny zbiór informacji obejmujący wszystkie wymienione aspekty wraz ze zdjęciami.

 

 

 

0 – 4 pkt

Estetyka i liczba wykonanych prac plastycznych.

Jedna  lub kilka prac plastycznych wykonanych mało starannie.

Dwie prace plastyczne wykonane starannie.

Kilka prac plastycznych wykonanych w ciekawy sposób, estetycznie.

Kilka prac wykonanych w sposób oryginalny, pomysłowy, różnymi technikami.

 

 

 

0 – 4 pkt

Sposób wykonania i podania potrawy regionalnej.

Jakakolwiek potrawa.

Potrawa regionalna podana w mało estetyczny sposób.

Potrawa regionalna podana  estetycznie i apetycznie.

Potrawa podana w oryginalny sposób z zapewnieniem możliwości konsumpcji (serwetki, talerzyki …)

 

 

 

 

0 – 4 pkt

Umiejętność współpracy w zespole.

Praca indywidualna.

Praca grupowa z przewagą pomysłów jednej osoby.

 

Dobra współpraca w grupie.

Doskonała współpraca w grupie.

 

 

0 – 4 pkt

Sposób, pomysłowość prezentacji swoich prac.

Stanowisko ubogie w dekoracje, mało atrakcyjne.

Stanowisko ładnie przygotowane, niewyczerpujące  tematyki.

Ciekawy sposób prezentacji, wyczerpujący tematykę.

Różnorodność prezentowanych prac, pomysłowość i oryginalność.

 

 

0 – 4 pkt

 

 

 

 

Oceny:

19 – 20 pkt  celująca

16 – 18 pkt  bardzo dobra

13 – 15 pkt dobra

  9 – 12 pkt dostateczna

   5 – 8 pkt  dopuszczająca

   0 – 4 pkt  niedostateczna

 

 Powrót