Konkluzja:

Możliwość zaprezentowania swojej pracy przed wszystkimi uczniami szkoły wymaga wielkiej odpowiedzialności.
Swoim zaangażowaniem poszerzycie swoją wiedzę, ale także, mam nadzieję, rozbudzicie chęć zwiedzania nowych zakątków naszego kraju wśród koleżanek i kolegów z innych klas. A o to właśnie chodzi!

 

 

                    

 

Powrót