Proces:

Będziecie pracować w grupach pięcioosobowych.

Każda grupa:

  1. wybiera swojego lidera, poprzez którego będę udzielała wskazówek i rad i na bieżąco kontrolowała postępy waszej pracy

  2. losuje jeden region Polski z następujących:

  1. wyszukuje informacje na temat wylosowanego regionu (przy wyszukiwaniu możecie korzystać ze stron, do których linki znajdują się w źródłach)

  2. dokonuje wyboru najważniejszych informacji, które uwzględnią aspekty przedstawione w zadaniu

  3. wykonuje prace plastyczne (np. stroje regionalne, herby najważniejszych miast, zabytki)

  4. przygotowuje jedną wybraną potrawę regionalną

  5. wykonuje album na temat regionu

  6. prezentuje przygotowane prace pozostałym uczniom szkoły

 

Uwaga!

Gdy będziecie przygotowywać wystawę dla innych uczniów postarajcie się, aby ich przyciągała swoją estetyką, pomysłowością i oryginalnym wykonaniem.

Powodzenia!

 

 Powrót