Praga Północ- historia nieznana

WebQuest dla klasy V szkoły podstawowej

Wykonany przez

Monikę Wowk
monika.wowk@onet.eu

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

W tym roku mija 360 rocznica nadania praw miejskich Pradze przez króla Władysława IV Wazę. Historia tej dzielnicy kryje wiele nieznanych wydarzeń. Jesteście mieszkańcami Pragi Północ i Waszym zadaniem będzie odkrycie jej historii.

 

Wróć do pocz±tku


Zadanie

 • Waszym zadaniem będzie przygotowanie materiałów do konkursu dzielnicowego pod hasłem "Praga Północ wczoraj i dziś". Jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 127. Celem konkursu jest propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców historii Pragi Północ.
 • W ramach konkursu należy wykonać przewodnik po dziejach dzielnicy Praga Północ.
 • W edytorze tekstu opiszecie wybrane wydarzenia historyczne. W Internecie wyszukajcie zdjęcia, którymi zilustrujecie przewodnik.
 • Jako uzupełnienie szaty graficznej przewodnika możecie dołączyć wykonane przez Was prace plastyczne.

 

Wróć do pocz±tku


Proces

 1. Podczas wykonywania zadania będziecie pracować w zespołach cztero osobowych. Każdy zespół przygotuje jeden rozdział przewodnika.
 2. Ze swojego grona wybierzecie jedną osobę, która będzie koordynatorem działań.
 3. Przy wyszukiwaniu informacji możecie skorzystać ze stron internetowych, których adresy znajdują się poniżej.
 4. Opracowując materiały dbajcie o formę graficzną, ortograficzną i stylistyczną przewodnika.

Zagadnienia do opracowania

 • Pierwszy zespół odszukuje informacje o: śladach cywilizacji lechickiej, życiu codziennym i rozwoju gospodarczym wsi Praga, budowie pierwszego mostu na Wiśle przez króla Zygmunta Augusta i jego znaczeniu dla rozwoju Pragi.
 • Drugi zespół znajduje informacje na temat nadania praw miejskich Pradze przez króla Władysława IV Wazę w roku 1648 i wpływie tego wydarzenia na rozwój Pragi.
 • Trzeci zespół odszukuje informacje o Rzezi Pragi z roku 1794.
 • Czwarty zespół zajmuje się przedstawieniem wydarzeń związanych z rozbudową Pragi w latach 1800 - 1939 - budowa kamienic, wytyczanie nowych ulic, rozwój środków komunikacji miejskiej, życie codzienne mieszkańców.
 • Piąty zespół skoncentruje się na rozwoju przemysłu w dzielnicy Praga Północ - fabryki, rozwój kolei, towarzystwa przewozowe, itp.
 •  

  Wróć do pocz±tku


  Ewaluacja

  Każdy zespół otrzyma ocenę za przygotowany rozdział przewodnika. Ta sama ocena zostanie przyznana poszczególnym członkom zespołu.

  Wymagania

  Ocena mierna

  Ocena dostateczna

  Ocena dobra

  Ocena bardzo dobra

  Ocena celująca

   

  dla wszystkich grup

   

  Praca zawiera błędy merytoryczne i językowe.
  Przewodnik zawiera poprawnie opracowany tekst nie oprawiony graficznie.
  Przewodnik zawiera poprawnie opracowany tekst, wzbogacony zdjęciami i ilustracjami.
  Przewodnik zawiera dużo ciekawych informacji, mapy, zdjęcia, ilustracje. Forma graficzna jest ciekawa, nie ma błędów językowych.
  Praca zawiera szczególnie oryginalną grafiką i materiały, poprawna merytorycznie.

   

  Wróć do pocz±tku


  Konkluzja

  Chociaż mieszkacie na Pradze Północ nie znacie jej historii. Dziś jest ona zaniedbana, uważana za jedną z gorszych dzielnic Warszawy. Tymczasem kiedyś tak nie było. Praga Północ odgrywała ważną rolę w rozwoju naszej stolicy. Miało tu miejsce wiele interesujących wydarzeń. Przygotowując przewodnik inaczej spojrzycie na swoją dzielnicę. Możecie zainteresować jej historią swoich rodziców, rówieśników, mieszkańców innych części Warszawy.


   

  Wróć do pocz±tku


  Uwagi

  Na przygotowanie swojej części przewodnika każdy zespół ma trzy tygodnie.


   

  Wróć do pocz±tku


  Źródła, zasoby

  Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych, pomocnych do wykonania zadania:

  http://pl.wikipedia.org
  http://www.pragapolnoc.info.pl/
  http://www.praga-pn.waw.pl
  http://www.praga.warszawa.pl