W POSZUKIWANIU PRAWDY

WebQuest dla klasy III gimnazjum

Projekt: Dariusz Olszowy

Warszawa 2008


WSTĘP

Wielu myślicieli, ale także zwykłych ludzi, zastanawiało się i zastanawia nad pytaniem, co to jest prawda? Czym ona jest? Czy prawda jest względna, czy nie? Gdzie jej szukać? Czy w ogóle trzeba jej szukać? Czy zastanawialiście się, na czym powinniśmy oprzeć nasze całe życie? Jakie przyjąć podejście do życia: konsumpcyjne czy może inne? Tego rodzaju pytania prowadzą nas w jeszcze głębsze rozważania. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Czy istnieje życie po śmierci? Czy istnieje Bóg? Czy istnieją aniołowie i demony? Czy teoria ewolucji jest prawdziwa, czy może opis stworzenia zawarty w Biblii jest właściwy? Jeśli istnieje Bóg, to gdzie mamy Go szukać? Czy wszystkie drogi prowadzą do Boga? Który Bóg jest tym Prawdziwym Bogiem? Wreszcie możemy spytać się samych siebie: Czy jestem chrześcijaninem? Kim właściwie jest chrześcijanin? Czy każdy, kto uważa się za chrześcijanina, jest nim naprawdę? Czy można pogodzić ze sobą inne religie oraz chrześcijaństwo? Tutaj rodzą się kolejne pytania. Która księga jest prawdziwa, czy Biblia, czy może inne? Może wszystkie są prawdziwe, a może wszystkie są zbiorem legend i przesądów? Ten WebQuest ma na celu umieszczenie powyższych rozważań w kontekście między innymi tego, co ma do powiedzenia na te tematy Biblia. Będziecie także mogli stwierdzić, czy ta księga jest wiarygodnym źródłem informacji. Wierzę, że ta praca pomoże wielu z was wybrać właściwy styl życia. Pomoże ustalić priorytety waszego życia. Być może to studium zadecyduje także o waszej wieczności.


M E N U

[ ZADANIE ] [ PROCES ] [ EWALUACJA ] [ KONKLUZJA ]

ZADANIE

Wasze zadanie będzie składać się z czterech części. Oto one:
ZADANIE 1. Zbadajcie, jakie są źródła powstania współczesnej Biblii. Jakie są statystyki jej popularności? Jaki jest jej wiek powstania? Ile jest jej rękopisów i kiedy powstały? Czy rękopisy są zgodne ze sobą? Porównajcie te dane z danymi powstania jakiejś innej starożytnej księgi. Jakie nasuwają się w związku z tym wnioski?
ZADANIE 2. Odkrycia naukowe a zapisy biblijne - czy jest możliwe, aby stosunkowo niedawne naukowe odkrycia były już przed wiekami zapisane na kartach Biblii. Zbadajcie to i sformułujcie swoje wnioski.
ZADANIE 3. Zbadajcie, co Biblia mówi sama o sobie. Czym tak naprawdę jest ta księga? Czy jest ona zbiorem mitów i legend, czy jest raczej zapisem historycznym? Czego dotyczy jej treść?
ZADANIE 4. Co mówił Chrystus sam o sobie? Co to może dla nas oznaczać? Jak to należy rozumieć w odniesieniu do innych religii? W oparciu o wskazane wypowiedzi Pana Jezusa odpowiedzcie na pytania zawarte we wstępie tego WebQuesta.
Powrót do menu

PROCES

Cała klasa zostanie podzielona na cztery grupy. Każda osoba z danej grupy zajmie się indywidualnym opracowaniem danego zagadnienia. Później w grupach dokonacie porównania waszych efektów pracy oraz wspólnie opracujecie ostateczny kształt oraz formę każdego z zagadnień. Na koniec wszystkie grupy stworzą wspólną prezentację multimedialną całego zadania posługując się programem PowerPoint. Każdy zespół wyznaczy ze swojego grona osobę, która będzie odpowiedzialna za ostateczną oprawę techniczną i wykonanie w tej prezentacji zagadnienia przydzielonego danej grupie.

Ad.1. Źródła i linki do wykonania zadania pierwszego:
- encyklopedie i różnego rodzaju roczniki statystyczne;
- linki stron WWW (Powstanie Biblii):

http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kopisy_z_Qumran
http://www.korespondent.pl/index.php?x=artykul&id=41
http://www.kosciol.pl/article.php/20041212232331836
http://www.czytelnia.jezus.pl
http://www.kosciol.pl
Wyniki pracy należy przedstawić w postaci na przykład zestawienia (tabeli porównawczej) oraz notatki, która ma zawierać między innymi wnioski wynikające ze znalezionych informacji.

Źródła do kolejnych trzech zadań:
- różne przekłady Biblii w formie spisanej;
- Biblie w formie elektronicznej dostępne w Internecie:

http://www.biblia.net.pl
http://www.biblia.poznan.pl/Biblia.htm
http://www.apologetyka.com/biblia/
- Biblie dostępne na CD i DVD;
- konkordancje biblijne, słowniki biblijne, encyklopedie biblijne i inne książki o tematyce judeochrześcijańskie, wydane na przykład przez wydawnictwo Vocatio.

Ad.2. Nauka a Biblia: odnajdźcie daty, kiedy naukowcy dokonali odkryć zapisanych już dawno w Biblii. Możecie wykonać to na przykład w formie tabeli.
Werset => prawda naukowa w nim zawarta => rok odkrycia

Poniższy, pierwszy link proszę przeczytać w pierwszej kolejności i w oparciu głównie o niego proszę wykonać to zadanie: http://www.christiananswers.net/polish/q-eden/edn-t003-pl.html
Inne przydatne adresy:
http://potop-exodus.w.interia.pl
http://www.lekcje.maranatha.pl/tematy/2007_2_biblia/06.htm
http://nauka.wiara.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odkrycie_naukowe
http://semper.istore.pl/sklep,432,,,03,,pl-pln,51252,0.html
http://www.kassandra.pl/?q=historia-odkryc
http://www.lideria.pl/sklep/opis?nr=11047
http://www.ciekawostka.pl/content/view/260/48/
Napiszcie, jakie wnioski nasuwają się z odnalezionych informacji.

Ad.3. Proszę zagadnienie to opracować w formie szczegółowego oraz możliwie wnikliwego tekstu, zawierającego jak najwięcej wniosków. Słowami kluczowymi przy wyszukiwaniu informacji z Biblii na ten temat są między innymi słowa: Pismo, Pisma, Księgi, zwoje, Słowo Boże, Słowo, Zakon (patrz Psalm 119!).

Ad.4. Proszę odnaleźć w Piśmie Świętym poniższe fragmenty wypowiedzi Chrystusa. Do każdego z nich proszę napisać ich interpretację, uwzględniając współczesne realia naszego życia. Jakie wnioski nasuwają się z wypowiedzi Chrystusa? Proszę wypisać je w formie planu pierwszego stopnia. Cytaty do rozważenia: Ew.Jana 3,36; 5,23-24; 6,44-47; 8,51.58; 14,12; 12,48; 14,6; Ew.Łuk.14,26-27; Ew.Mar.9,42-48.

UWAGI do realizacji wszystkich zagadnień:
- w razie jakichkolwiek wątpliwości swoje uwagi i pytania proszę kierować na mój adres mailowy;
- prezentację multimedialną dobrze byłoby wzbogacić zdjęciami, grafiką, krótkim filmem lub też podkładem muzycznym; proszę zadbać o estetyczną szatę graficzną oraz rozkład poszczególnych w niej elementów.
Powrót do menu

EWALUACJA

wymagania podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające punkty
Ilość zgromadzonych informacji Mało informacji i pobieżne dane Zwięzłość informacji, wystarczająca liczba danych Szczegółowe informacje poparte dużą ilością danych Wzbogacenie informacji ciekawostkami 25
Odniesienie wyników pracy do realiów współczesności Brak takich odniesień Ogólne ukazanie tych zagadnień w naszych realiach Wyraźne pokazanie, jaki jest stosunek Biblii do różnych aspektów naszego życia Szczegółowe porównania twierdzeń biblijnych z innymi twierdzeniami przypisującymi sobie autorytet 25
Ilość i trafność przytoczonych wniosków Mało wniosków; ogólne i błędne wnioski Ogólne i w miarę trafne wnioski Dużo trafnych wniosków Liczne, szczegółowe, jasno uzasadnione i trafne wnioski 25
Jasność sformułowań i strona techniczna prezentacji Zdania mało przejrzyste i chaotyczne; mało estetyczna szata; brak foto i grafiki W miarę jasne zdania; estetyczna szata graficzna; nieliczne zdjęcia Jasne i precyzyjne zdania; efektowna szata graficzna wzbogacona np. licznymi zdjęciami Dodanie do prezentacji krótkiego filmu, reportażu dźwiękowego, spokojnego podkładu muzycznego 25
Powrót do menu

KONKLUZJA

Wbrew pozorom Biblia posiada najwięcej rękopisów spośród starożytnych ksiąg; jest ona najlepiej udokumentowanym i spójnym przekazem pisemnym, przypisującym sobie nieomylność i wyłączność. Chrystus także nie zostawia swoim słuchaczom wyboru. Czyni siebie równym Bogu oraz jedyną drogą do Boga Ojca. Czyni On siebie jedyną prawdą i jedynym prawdziwym życiem, co zmusza ludzi do podjęcia decyzji wobec Jego osoby. Według słów Chrystusa ta decyzja przesądzi o tym, gdzie ludzie będą przebywać w wieczności.
Powrót do menu