Zjawiska optyczne
w przyrodzie

WebQuest - dla klasy trzeciej gimnazjum.

Wykonany przez

Stanisława Buckiego, spefs_007, grupa3
stanisb@interia.pl


width=

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

światło i zjawiska z nim związane mają duże znaczenie dla poznania i rozumienia otaczającego nas świata.
światła nie można dotknąć ani usłyszeć.
Można je jednak zobaczyć, ponieważ pobudza zmysł wzroku.

Podstawowe cele:

  1.Zapoznanie uczniów z naturą światła.
  2.Wyjaśnienie i pokazanie zjawisk zachodzących w przyrodzie.
  3.Zachęta do obserwacji i fotografowania tych zjawisk.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 • określić naturę światła,
 • wyjaśnić podstawowe zjawiska:
   1.odbicie,
  1. 2.załamanie,
   3.interferencja
 • wyszukać informacje i wyjaśnić zjawiska zachodzące w przyrodzie:
  • 1.tęcza,
   2.zjawisko halo,
   3.słup świetlny,
   4.wieniec,
   5.iryzacja,
   6.zorza polarna,
   7.widmo Brokenu.
 • zalecany jest krótki opis zjawiska potwierdzony 2-3 fotografiami.
 •  

  Wróć do początku


  Proces

   1.Będziecie pracować w grupach czteroosobowych.
   2.Grupy stanowią kolejne numery z dziennika.
   3.W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.
   4.Pozostali zajmują się wyszukiwaniem informacji i tworzeniem opracowania.
   5.Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie.
   6.Opracowanie w formie multimedialnej lub strony WWW prześlijcie na wskazany wyżej adres.

   

  Wróć do początku


  Ewaluacja

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Konieczne

  2

  Rozszerzające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Poziom merytoryczny opracowania.

   

  Podane informacje mają niewiele wspólnego z tematem.
  Temat zrealizowany pobieżnie lub z błędami merytorycznymi.
  Temat zrealizowany w pełni bez błędów merytorycznych.
  Zebrane informacje znacznie wykraczają poza założone cele.
  0-20

   

  Jakość przygotowanej prezentacji lub strony internetowej.

   

   

  Wykonana prezentacja lub strona www jest niestaranna, niekomplentna.
  Wykonana prezentacja lub strona www jest źle sformatowana, zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne.
  Prezentacja, strona www jest ciekawa graficznie, właściwy dobór kolorów, bez błędów.
  Wszystkie ilustracje, teksty sš ciekawie, starannie poukładane, przyczyniają się do zrozumienia tematu.
  0-12

   

  Współpraca w grupie.

   

   

  Całkowity brak współpracy w grupie, pracuje tyko lider.
  Większość grupy pracuje indywidualnie.
  Dobra organizacja pracy w grupie, występuje współdziałanie.
  Doskonała współpraca całej grupy.
  0-6

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Poprzez powyższe opracowanie meliście okazję zapoznać się ze zjawiskami występującymi w przyrodzie.
  Na pewno znajomość tych zjawisk przyczyni się do baczniejszej obserwacji i może fotografowania.

   

  Wróć do początku


  Uwagi

  Na wykonanie tego zadania macie dwa tygodnie.

   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Informacji na w/w temat szukamy w sieci World Wide Web korzystajšc z najpopularniejszych wyszukiwarek:

  SZUKACZ
  GOOGLE
  EDUSEEK

   

  Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji 20-10-2006r. Wykonano na podstawie szablonu