Moje miasto i okolice.

WebQuest dla klasy II Liceum (Historia i dzień dzisiejszy mego miasta)

Wykonany przez

Dorotę Danielewicz

spefs_018
sola22@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Jak żyli tu ludzie przed wiekami? Kto pojawił się w okolicy i wpadł na pomysł stworzenia miasta? Dlaczego tu? Co tu lub w okolicy może się podobać? 

Wczujcie się w rolę detektywów wieków i odkryjcie najpiękniejsze karty historii i dnia dzisiejszego naszego miasta. Poczujcie się jego Gospodarzami i spróbujcie zachęcić innych do odwiedzin.

 

powrót do góry


Zadanie

Przeczytajcie poniższe zadania:

  • przedstawcie w formie albumu informacje o historii powstania miasta (w jakich okolicznościach powstało, kto był założycielem, najważniejsze wydarzenia z jego historii);
  • przedstawcie w formie prezentacji multimedialnej informacje o położeniu i walorach okolic (opiszcie rodzaj terenów, drogi dojazdowe w najważniejszych kierunkach, atrakcje turystyczne, bogactwa naturalne);
  • stwórzcie folder z mapkami dojazdu i krótkim opisem ciekawych miejsc w promieniu 50 km od Olecka (zaplanujcie wycieczki po najciekawszych zakątkach, przybliżony czas wycieczek oraz wskazanie możliwych miejsc noclegowych i punktów żywienia);

Będzie Wam potrzebny program Power Point lub PhotoStory3 oraz edytor tekstowy.

 

powrót do góry


Proces

  1. Zostaniecie podzieleni na grupy.
  2. Każda grupa otrzyma zadanie do wykonania.
  3. Grupa wybierze spośród siebie Lidera, który będzie koordynował działania.
  4. Grupa pierwsza odszuka w sieci (można skorzystać ze stron http://www.olecko.com/ , http://www.olecko.info/mambo/index.php) informacje o historii miasta, wybierze najistotniejsze z nich, wydrukuje zdjęcia, a następnie utworzy album (w formie papierowej) o powstaniu miasta. Dodatkowym źródłem informacji może być książka Ryszarda Demby "Olecko, czasy, ludzie, zdarzenia" (pamiętajcie o prawach autorskich).
  5. Grupa druga wyszuka informacje na temat lokalizacji miasta - należy uwzględnić położenie geograficzne, środowisko (szatę roślinną, gleby, pogodę ), atrakcje turystyczne oraz drogi dojazdowe do miasta w formie mapek (można skorzystać ze strony http://www.olecko.com/srodowisko.htm). Całość informacji należy przedstawić w postaci prezentacji multimedialnej (pamiętajcie o prawach autorskich).
  6. Grupa trzecia wyszuka informacje o najciekawszych miejscach w okolicy Olecka (można skorzystać ze stron http://www.um.olecko.pl/szlaki_p_n/index.htm , http://www.um.olecko.pl/krainy.htm ) - opracuje trasy wycieczkowe z krótkim opisem ciekawostek. Całość należy zamieścić w pliku edytora tekstowego, z wklejonymi mapkami oraz ewentualnymi zdjęciami, a następnie wydrukować w formę folderu (pamiętajcie o prawach autorskich).
powrót do góry


Ewaluacja

Uwaga! Punktowane będą wyniki grup oraz indywidualne wkłady pracy w poszczególnych grupach (np. zaangażowanie, innowacyjność pomysłów, staranność wykonania).

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Jakość wszystkich prac

 

Odpowiedni dobór czcionki na wydrukach oraz w prezentacji; czystość prac papierowych oraz kolorystyka pracy multimedialnej Właściwe formatowanie tekstu w pracach drukowanych; odpowiedniej jakości fotografie  Zastosowanie układów kolumnowych w pracach drukowanych; animacje w prezentacji multimedialnej Ogólna estetyka pracy, zastosowanie właściwej formy dla każdej pracy, materiały wybrane do prac drukowanych; pomysłowość i innowacyjność wykonania  max 10

 

Cel 

Grupa pierwsza

 

 

Zawarte dane o powstaniu miasta i najważniejszych wydarzeniach z jego historii
Opisane okoliczności powstania miasta, streszczone najważniejsze wydarzenia Historia zobrazowana zdjęciami, grafikami oraz opisami ciekawszych wydarzeń Istotne wydarzenia, poparte odnośnikami do źródeł, dołączone zdjęcia oraz opisy ciekawostek historycznych max 10

 

Cel
Grupa druga

 

 

Opisane położenie geograficzne miasta, wskazane najciekawsze miejsca w mieście
Zamieszczone mapy i opisy dróg dojazdowych oraz walory miejscowości Wskazane bogactwa naturalne z okolic, opisane warunki klimatyczno- geograficzne Wyszukane informacje o ciekawych obiektach i zjawiskach w okolicach miasta max 10

 

Cel 

Grupa trzecia

 

 

Wskazane trasy wycieczkowe w okolicach miasta
Załączone mapki ze szlakami turystycznymi w okolicy Opisane ciekawe miejsca z zamieszczeniem zdjęć oraz podaniem długości tras wycieczkowych Zamieszczone pełne dane o trasach wycieczkowych: szlak i jego długość, przewidywany czas pokonania trasy, ewentualne propozycje transportów, noclegów i punktów żywienia. max 10

 

powrót do góry


Konkluzja

Sądzę, że będziecie z siebie dumni. Poznacie bliżej własną okolicę, jej historię i ciekawostki. Mam nadzieję, że przybliży to Wam własne miasto. A może zaproponujecie dalszy rozwój tej tematyki?:)

powrót do góry


Uwagi

Każda praca, zawierająca informacje zaczerpnięte z jakichś źródeł, powinna posiadać dane o miejscu pochodzenia. Proszę też zwrócić uwagę na jakość wykonywanych prac. Prace będące typowym "ściąganiem i wklejaniem" z sieci nie będą wysoko punktowane. Liczą się pomysły, wkład pracy i oryginalność:)

powrót do góry


Źródła, zasoby

Do pracy możecie wykorzystać:

http://www.um.olecko.pl/widoki/spis.htm

http://www.um.olecko.pl/

http://www.lo.olecko.pl/

http://www.powiat.olecko.pl/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Olecko

Lista książek i innych pomocy, które mogą się przydać:

Ryszard Demby „Olecko i okolice” 1973, 

Ryszard Demby „Ziemia gołdapska” 1976, 

Ryszard Demby „Jan Karol Sembrzycki” 1985, 

Ryszard Demby „Ziemia olecka w pierwszych latach po II wojnie światowej” 1994, 

Ryszard Demby „W straduńskiej puszczy” 1998, 

Ryszard Demby „Olecko. Czasy, ludzie, zdarzenia” 2000, 

Ryszard Demby „Widoki znad Legi” 2002,

"Tygodnik olecki"

powrót do góry

Data ostatniej aktualizacji.

     Wykonano na podstawie szablonu