Zwierzęta Australii

WebQuest dla klasy piątej szkoły podstawowej

wykonany przez
Roberta Elwertowskiego
robertelw@wp.pl

 

EWALUACJA

Zadanie

początkujący

rozwijający się

dobry

znakomity

Tabela zwierząt australijskich

Żadnych uzupełnień w tabeli. 9 lub więcej pól nie wypełnionych

Wypełnione dane dla jednego zwierzęcia. 4 – 8 pól nie uzupełnionych

Wypełnione dane dla dwóch zwierząt. 1 – 3 miejsca nie uzupełnione

Wypełnione dane dla trzech zwierząt. Wszystkie pola uzupełnione 

Mapa Australii wraz z zaznaczeniem miejsc występowania wybranych zwierząt

Bez mapy lub mapa bez zaznaczonych miejsc występowania zwierząt

Wypełniona mapa z zaznaczonym miejscem występowania jednego zwierzęcia

Wypełniona mapa z zaznaczonym miejscem występowania dwóch zwierząt

Wypełniona mapa z zaznaczonym miejscem występowania trzech zwierząt 

Ukończona prezentacja multimedialna zawierająca wszystkie dane o wybranych zwierzętach

Brak prezentacji lub brak większości informacji zawartych w tabeli

Prezentacja zawiera dane o jednym zwierzęciu

Prezentacja zawiera dane o dwóch zwierzętach wraz z ilustracjami

Prezentacja zawiera wszystkie dane o trzech zwierzętach wraz z ilustracjami oraz mapą