Zwierzęta Australii

WebQuest dla klasy piątej szkoły podstawowej

wykonany przez
Roberta Elwertowskiego
robertelw@wp.pl

PROCES

1. Wydrukuj tabelę, którą będziesz uzupełniał.
2. Wybierz z przygotowanej listy trzy australijskie zwierzęta, a następnie wpisz ich nazwy do wydrukowanej tabeli.
3. Użyj wszelkich dostępnych Ci źródeł informacji do uzupełnienia dalszej części tabeli.
4. Uzupełnij tabelę dla wybranych przez Ciebie zwierząt.
5. Przygotuj poglądową mapkę Australii.
6. Zlokalizuj i zaznacz na mapce miejsca występowania wybranych przez Ciebie gatunków zwierząt.
7. Przygotuj scenariusz do wykonania prezentacji multimedialnej.
8. Wykonaj prezentację multimedialną przy użyciu znanych Ci programów. upewnij się, że umieściłeś wszelkie zdobyte przez Ciebie informacje, zdjęcia, mapę.

Tabela zwierząt