Zwierzęta Australii

WebQuest dla klasy piątej szkoły podstawowej

wykonany przez
Roberta Elwertowskiego
robertelw@wp.pl

ZADANIE

Uzupełnij tabelę używając źródeł danych dostępnych online lub offline dla trzech wybranych przez Ciebie zwierząt.
Zlokalizuj i zaznacz na poglądowej mapce Australii gdzie żyją wybrane przez Ciebie zwierzęta.
Wykonaj prezentacje multimedialną wykorzystując wszelkie informacje, zdjęcia, mapę, które udało Ci się zdobyć.
Na wykonanie całego zadania masz dwa tygodnie czasu.

Tabela do uzupełnienia