Obliczanie obwodów prądu stałego metodą praw Kirchoffa

WebQuest dla uczniów 1 klasy technikum elektronicznego

opracowany przez Marka Pietkiewicz, spefs_091, grupa 3

napisz do mnie

Wprowadzenie | Zadania | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła


Wprowadzenie

Co by było gdyby człowiek nie wynalazł źródła energii elektrycznej i nie nauczył się z niej korzystać? Co by się stało z rozwojem cywilizacji, gdyby człowiek nie nauczył się obliczania rozpływu prądów i napięć oraz analizy obwodów elektrycznych? Czy istniałyby komputery? Czy mielibyśmy światło w domach? Czy oglądalibyśmy telewizję bądź słuchali radia? Wątpię...

Powrót do początku


Zadania

W celu pojęcia metod oblicznia obwodów prądu stałego należy zapoznać się z jego podstawowymi prawami:
1. Prawo Ohma: Napięcie U mierzone na końcach przewodnika o rezystancji R jest równe iloczynowi rezystancji tego przewodnika i prądu przez niego przepływającego(U=I*R).
2. I prawo Kirchoffa: Suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z węzła.
3. II prawo Kirchoffa: suma napięć źródłowych w oczku obwodu elektrycznego jest równa sumie napięć odbiornikowych w tym oczku.
Zadanie będzie polegało, korzystając z powyższych praw, na policzeniu parametrów prostego obwodu elektrycznego.

Powrót do początku


Proces

Aby rozwiązać to zadanie należy poprawnie zapisać równania opisujące przedstawiony obwód prądu stałego (trzy równania) a następnie obliczyć układ trzech równań z trzema niewiadomymi.

Pomocna w analizie obwodu prądu syałego może być strona Pana Tadeusza St. Piotrowski zawierająca m.in. materiały na omawiany temat: www.am.gdynia.pl

Zostaniecie podzieleni na grupy.

Każda grupa otrzyma to samo zadanie lecz z innymi danymi.

Grupa będzie musiała wyszukać w internecie informację na temat wykorzystania praw Kirchoffa i Ohma.

Efektem końcowym będzie sprawozdanie w edytorze tekstu oraz na papierze zawierające wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wykonania zadania wraz z jego rozwiązaniem.

Powrót do początku


Ewaluacja

Zadanie

poziom: 1

poziom: 2

poziom: 3

Punktacja

Jakość wszystkich prac

Odpowiedni dobór czcionki na wydrukach; czystość prac papierowych

Właściwe formatowanie tekstu w pracach drukowanych

Ogólna estetyka pracy, zastosowanie właściwej formy dla każdej pracy, materiały wybrane do prac drukowanych; pomysłowość i innowacyjność wykonania

10

Analiza obwodu

Podstawowa analiza obwodu wraz z poprawnie zapisanymi równaniami

Poprawnie zapisane równania z logicznym tokiem obliczeń z brakiem lub błędnym końcowym wynikiem

Poprawnie zapisane równania z logicznym tokiem obliczeń i poprawnymi wynikami

30

Powrót do początku


Konkluzja

Jak widać obliczanie takich obwodów nie jest skomplikowane. Sytuacja zaczyna się gmatwać gdy przechodzimy do obwodów prądu zmiennego i liczb zespolonych...:-)

Powrót do początku


Źródła

www.am.gdynia.pl

Powrót do początku


Oparte na szablonie The WebQuest Page