Ewaluacja

Strona główna
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Źródła

Ostatnia aktualizacja 2006-11-04

 

Wymagania

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

Wykraczające

 

Ilość informacji

Podaje 1 przykład rozwiązania problemu. Rozwija go krótko.

Podaje 2 przykłady  rozwiązania problemu. Rozwija je krótko.

Podaje co najmniej  3 przykłady rozwiązania problemu, w tym większość z nich rozwija w postaci kilku zdań.

Podaje więcej niż trzy przykłady rozwiązania problemu. Wszystkie rozwija w postaci kilku zdań.

 

Jakość informacji

Podane informacje mają niewiele wspólnego  z problemem.

Informacje częściowo nawiązują do głównego problemu. Nie ma żadnych szczegółów wspomagających zrozumienie.

Podane informacje nawiązują do głównego tematu. Zawierają 1-2 przykłady wspomagające zrozumienie.

Podane informacje klarownie nawiązują do przedstawionego problemu. Każda z nich jest wyjaśniona w zrozumiały sposób.

 

Gramatyka, ortografia, interpunkcja

Jest kilka błędów gramatycznych i ortograficznych. Zwroty do adresata pisane małą literą.

Występuję 1-2 błędy gramatyczne. Zwroty do adresata pisane wielka literą.

Nie ma żadnych błędów gramatycznych.

Tekst jest całkowicie poprawny pod względem ortograficznym i gramatycznym. Różnorodne rodzaje wypowiedzeń uatrakcyjniają tekst.

 

Atrakcyjność i organizacja tekstu

Brak koniecznych elementów listu (nagłówek, podpis). Słaba estetyka opracowania. Niedbałe formatowanie tekstu.  

Występują konieczne elementy listu. Tekst jest poprawnie sformatowany. Dobrze dobrana wielkość i rodzaj czcionki.

List ma poprawny, czytelny i przejrzysty układ. W sposób atrakcyjny podaje informacje.

List ma wyjątkowo atrakcyjną formę, w bardzo atrakcyjny sposób podaje informacje.

 

Grafika

Nie współgra z tekstem.

Grafika ilustruje tekst, ale jest jej za mało, tak że list jest „ciężki od tekstu”.

Grafika dobrze ilustruje tekst, ale jest jej za dużo, przeszkadza w czytaniu.

Grafika dobrze ilustruje tekst; właściwe połączenie tekstu z grafiką.

 

• Wstęp • Zadanie • Proces • Ewaluacja • Konkluzja • Źródła •