Jak się uczyć?

Strona główna
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
ródła

Ostatnia aktualizacja 2006-11-04

 

                          WebQuest dla dowolnej klasy gimnazjum

  

wykonała: Joanna Elżbieta Radomska

• Wstęp • Zadanie • Proces • Ewaluacja • Konkluzja • ródła •