Konkluzja

Strona główna
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Źródła

Ostatnia aktualizacja 2006-11-04

Wykonaliście swoje zadania. Wierzę, że wiedza przez Was zdobyta pozwoli Wam uczyć się w sposób bardziej efektywny, a czas przeznaczony na naukę będziecie umieli w pełni wykorzystać. Pamiętajcie, że wiedza i wykształcenie są jedynymi rzeczami, których nie można człowiekowi odebrać. Starajcie się stawiać czoła trudnym zadaniom, odważnie podejmujcie wyzwania. Nie dajcie się pokonać porażkom. Kiedy coś nie wychodzi, próbujcie jeszcze raz. W uczeniu się najtrudniej jest pokonać samego siebie. Z wiedzą zdobytą na dzisiejszej lekcji, z pewnością będzie to dla Was łatwiejsze. Mam nadzieję, że wykorzystacie ją także w przyszłości; w szkole średniej, na studiach, w samokształceniu się…

     Chciałabym, abyście podzielili się z innymi uczniami zdobytymi wiadomościami na temat sposobów uczenia się. Proponuje Wam wykonanie gazetki ściennej pt. Jak się uczyć?, na której zawiesicie Wasze prace.

• Wstęp • Zadanie • Proces • Ewaluacja • Konkluzja • Źródła •