Proces

Strona główna
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Źródła

Ostatnia aktualizacja 2006-11-04

1. Przeczytajcie uważnie list skierowany do Waszego kącika.

2. Nazwijcie problem, z którym boryka się Wasz czytelnik.

3. Wyszukajcie w zasobach sieciowych porady dotyczące rozwiązania tego problemu. Zgromadźcie dane.

4. Zredagujcie odpowiedź w formie listu. Ma ona dotyczyć konkretnego problemu.

5. Postarajcie się, aby list miał atrakcyjną dla czytelnika formę i przejrzysty układ.

6. Objętość pracy nie może przekraczać 1 strony tekstu i grafiki.

7. W odpowiedzi zaproponujcie kilka sposobów rozwiązania problemu. Opiszcie je. Wykorzystajcie w tym celu wiedzę zdobytą z przejrzanych zasobów sieciowych. Możecie wykorzystać też własne doświadczenia.

8.  Do listu należy dodać również elementy graficzne podkreślające treści, o których mówimy. Pamiętajcie jednak, by grafika nie przesłaniała tekstu.

9.  Dbajcie o poprawną ortografię, interpunkcję i budowę językową tekstu. Tekst ma być poprawny, zrozumiały i ciekawy dla czytelnika.

• Wstęp • Zadanie • Proces • Ewaluacja • Konkluzja • Źródła •