Edukacja Globalna... Co to takiego?

WebQuest dla klasy III GIMNAZJUM

Wykonany przez

Jolantę Barbarę Basińską
jolanta_basinska@o2.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Ludzi żyjących w różnych krajach, na różnych kontynentach łączą wzajemne zależności. Każdy ma wpływ na to, w jakim świecie żyjemy. Problemy pozornie odległe nie są nam tak obce, jak mogłoby się wydawać. Będąc świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami regionu i kraju, możemy być jednocześnie świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami świata. Indywidualne działania mogą wpływać na dobrobyt, pokój, sprawiedliwość i przestrzeganie praw człowieka na całym świecie. Waszym zadaniem będzie przygotowanie i zaprezentowanie „Poradnika”, w którym znajdzie się promocja działań na rzecz rozwoju oraz poprawa wiedzy na temat Milenijnych Celów Rozwoju, będących wymiernym zobowiązaniem społeczności międzynarodowej, w tym Polski, do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego startu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, zapewnienia powszechnej edukacji, walki z AIDS, czy ochrony środowiska naturalnego.

 

Wróć do początku


Zadanie

Poradnik może przyjąć postać strony HTML lub prezentacji w programie Microsoft PowerPoint. Dodatkowo musicie przygotować i zaprezentować scenkę na temat sytuacji człowieka w jednym z wybranych państw świata.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Będziecie podzieleni na grupy czteroosobowe.
 2. Każda grupa będzie musiała zebrać informacje dotyczące:
  • wyjaśnić pojęcie: Edukacji Globalnej
  • wiedzy na temat Milenijnych Celów Rozwoju
  • sytuacji człowieka w jednym z państw Trzeciego Świata
  • przygotować „Poradnik”, w którym znajdzie się promocja działań na rzecz rozwoju oraz poprawa wiedzy na temat ubóstwa i głodu, równego startu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, zapewnienia powszechnej edukacji, walki z AIDS, czy ochrony środowiska naturalnego

 

Wróć do początku


Ewaluacja

 • Uczniowie oceniani sa grupowo (cała grupa otrzymuje takie same oceny).
 • Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Zawartość merytoryczna

   

  Duża pobieżność w opracowaniu tematu
  Zbiór kilku ciekawych porad
  Zgromadzenie wszelkich informacji dotyczących Milenijnych Celów Rozwoju
  1-4

   

  Poprawność i jakość wykonanej prezentacji

   

  źle sformatowana, brak elementów graficznych
  Dość dobrze przygotowana prezentacja, zły dobór formatu i grafiki
  Ciekawie wykonana prezentacja, poprawnie sformatowana, ciekawa graficznie
  Bardzo dobrze przygotowana prezentacja, przejrzysta i czytelna
  1-4

   

  Ogólne wrażenie estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

   

   

  Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania, pobieżnie przedstawiona scenka sytuacyjna
  Prezentacj ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, pobieżna scenka sytuacyjna
  Bardzo ciekawna prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w wykonanie zadania, ciekawa scenka sytuacyjna
  Wzorowo opracowana prezentacja, przedstawienie informacji w ciekawy sposób, zaangażowanie wszystkich członków grupy w pracę, dobrze przygotowana i zaprezentowana scenka sytuacyjna
  1-4

   

  Koordynacja działań, zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

   

   

  Całkowity brak współpracy
  Praca indywidualna, mała kolektywność
  Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie
  Doskonała współorganizacja całej grupy
  1-4


  • ocena celująca : 16-15 punktów

  • ocena bardzo dobra : 14-13 punktów
  • ocena dobra : 12-10 punktów
  • ocena dostateczna : 9-8 punktów
  • ocena dopuszczająca : 7-6 punktów
  • ocena niedostateczna : 5-0 punktów

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Po rozwiązaniu tego Webqestu znacie Milenijne Cele Rozwoju oraz wiecie jak żyje człowiek w jednym z wybranych państw świata, oraz macie pomysł jakie podjąć działania by poprawić sytuację na świecie. Powodzenia!!!

  Powodzenia!!!   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Do wykonania zadania potrzebne Wam będą informacje zawarte na stronach internetowych, w artykułach prasowych oraz książkach temetycznych. Przy rozwiązaniu zadania wykorzystajcie podane niżej odnośniki lub skorzystajcie z wyszukanych przez Was. Pamiętajcie aby przy rozwiązaniu podać skąd czerpaliście informacje.

 • http://www.undp.org.pl

 • Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu


 •