Zwierzę- najlepszy przyjaciel człowieka

WebQuest dla szkoły podstawowej

Wykonany przez

Beata Kazanecka
spefs_046@edu.oeiizk.waw.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Zyjemy w bardzo szybkim tempie.Gonią nas obowiązki, zobowiązania oraz wciąga nas w swój świat coraz bardziej rozwijająca się technologia. Każdy z nas potrzebuje również spokoju i odpoczynku, ale przede wszystkim potrzebujemy przyjaciela, z którym nawet najtrudniejsze wyzwanie łatwiej jest pokonać. Ludzie często wykorzystują innych i zawodzą się nawzajem, dlatego już od kilkuset lat bardzo często powtarza się stwierdzenie, że zwierzę jest najlepszym przyjacielem człowieka. Niejednokrotnie jest to przyjaźń na całe życie. Każdy z nas z pewnością może mnożyć takie przykłady ze swego otoczenia.

Zwierzęta wiedzą jak okazywać nam swoją przyjaźń, ale czy my wiemy jak postępować ze swoim przyjacielem? Powinniście odpowiedzieć sobie na pytania: jak dbać o swojego pupila, jak zaspokajać jego potrzeby życiowe, czy to co robimy jest słuszne i dobre? Być może dopiero teraz zdecydujesz się na przyjaźń ze zwierzątkiem, więc przede wszystkim odpowiedz sobie na pytanie, czy wiem czego ode mnie będzie on oczekiwał i czy jestem w stanie spełnić te oczekiwania.

 

Wróć do początku


Zadanie

Aby otrzymać tytuł "Przyjaciela zwierząt" musisz wykazać się wiedzą o życiu zwierząt domowych. Pracujecie w zespołach 3- 4 osobowych. Waszym zadaniem jest odnaleźć jak najwięcej informacji o danym zwierzęciu oraz zaprezentować je czytelnie, barwnie i przejrzyście. Potrzebne informacje znajdziecie w Internecie oraz w książkach o zwierzętach.

Wynik poszukiwań należy opracować w formie albumu.

Album ma zawierać m.in.:

 • pochodzenie;
 • podział np. na rasy
 • warunki w jakich żyje;
 • sposób karmienia;
 • pozytywne i negatywne strony posiadania tego zwierzątka w domu;
 • jak należy dbać o to zwierzę;
 • dobrą strone graficzną (fotografie, rysunki);

   

  Wróć do początku


  Proces

  1. Zostaniesz przydzielony do zespołu złożonego z 3- 4 uczniów opracowujących jeden z rodzajów zwierząt domowych: pieski, kotki, rybki, małe zwierzęta domowe, króliki, chomiki, ptaki.

   Reprezentujesz i jesteś odpowiedzialny za jeden z tych rodzajów. poszczególne rodzaje są przyporządkowane poszczególnym grupom na podstawie wcześniejszego losowania

  2. Każda grupa wybiera swojego kapitana- osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania.

  3. korzystając z zasobów Internetu oraz z książek, w poszczególnych grupach tworzycie zbiór niezbędnych informacji do opracowania swojego albumu.

  4. Wybieracie najlepsze zdjęcia, rysunki oraz najciekawsze informacje.

  5. Każda grupa ustala sposób wykonania swojego albumu oraz sposób prezentacji.

   Prezentacja ma charakter ustny z wykorzystaniem wykonanego albumu.

    

   Wróć do początku


   Ewaluacja

   Praca grupy oceniana będzie na podsawie wymagań zamieszczonych w tabelce oraz odpowiadającym im punktom.

   Proszę dodatkowo Stworzyć na kartce tabelke z tymi wymaganiami i przy każdym z nich wpisać osoby, które pracowały nad danym elementem albumu.

   Wymagania

   Podstawowe

   1

   Rozszerzające

   2

   Dopełniające

   3

   Wykraczające

   4

   Punkty

    

   Jakość informacji

    

   Podane informacje mają niewiele lub nic wspólnego z głównym tematem.
   Informacje nawiązują do głównego tematu, są precyzyjne i czasem przyczyniają sie do zrozumienia tematu przez czytelników.
   Podane informacje klarownie nawiązują do głównego tematu, są precyzyjne i przyczyniają się do zrozumienia tematu przez czytelników.
   Podane informacje nawiązują do głównego tematu, są staranne, precyzyjne i przyczyniają się do zrozumienia tematu przez czytlenika.
   1- 4

    

   Źródła

    

    

   Niektóre źródła są niedokładnieopisane.
   Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane, ale wiele z nich nie jest w pożądanym formacie.
   Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane, ale kilka z nich nie jest w pożądanym formacie.
   Wszystkie źródła (informacje i grafika) są dokładnie opisane w pożądanym formacie.
   1- 4

    

   Pisownia

    

    

   Wiele gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów.
   Niewiele gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów.
   Prawie żadnych gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów.
   Brak gramatycznych i ortograficznych lub interpunkcyjnych błędów.
   1- 4

    

   Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna

    

    

   Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość.
   Zebrano podstawowe dane i informacje, występują luki w zgromadzonej wiedzy.
   Zebrano wystarczającą ilość danych, które zostały uporządkowane w logiczną całość.
   Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczające poza założone cele.
   1- 4

    

   Grafika- przejrzystość, związek z tematem

    

    

   Dużo elementów graficznych nie jest czytelnych, brak związku z tematem lub brak grafiki.
   Większość elementów graficznych jest czytelna i zawartość jest łatwo rozpoznawalna, ale wiele nie ma związku z tematem.
   Większość elementów graficznych jest czytelna i zawartość jest łatwo rozpoznawalna i identyfikowana z odległości 1 metra.Wszystkie elementy mają związek z tematem.
   Większość elementów graficznych jest czytelna i zawartość jest łatwo rozpoznawalna i identyfikowana z odległości większej niż 1 metr. Wszystkie elementy graficzne mają ścisły związek z tematem.
   1- 4

    

   Wróć do początku


   Konkluzja

   Celem waszego projektu było wyszukiwanie informacji o zwierzętach, które najczęściej mieszkają w naszych domach i które bardzo często stają się naszymi przyjaciółmi. Po wykonaniu tego zadania, powinniście mieć świadomość jakie obowiązki spływają na was wraz z przyjęciem zwierzaczka do swojego domu, ale również jakie przyjemności i radości można czerpać z tego powodu.


    

   Wróć do początku


   Uwagi

   Niech projekt ten będzie dla was przyjemną pracą. Poza książkowymi informacjami umieszczajcie w albumie swoje doświadczenia, bo przecież każdy z was spotkał już na swojej drodze jakieś zwierzątko a widomości , które możecie posiadać nie są osiągalne w żadnej książce.


    

   Wróć do początku


   Źródła, zasoby

   Skorzystaj z wyszukiwarek internetowych

   www.google.pl

   www.infoseek.pl

   www.szukacz.pl

   Możesz również skorzystać z następujących stron internetowych:

   www.strykowski.net/zwierzetadomowe.php

   www.mojpupil.pl

   Wykorzystaj również książki i albumy o zwierzętach.   >

    

   Wróć do początku

   Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu