Co znajdziemy w Układzie Słonecznym?

WebQuest dla uczniów gimnazjum
do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych

Autor

Agnieszka MikaWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Człowiek od zawsze patrzył w niebo. Krańców Wszechświata dotykał bardziej wyobraźnią niż wiedzą. Ale rozwój myśli ludzkiej pozwala nam na lepsze poznanie ciał niebieskich. Na pewno zastanawiało cię jak zbudowany jest Układ Słoneczny, która planeta jest najgorętsza, która planeta jest najbliżej a kóra najdalej Słońca, która planeta jest największa. Czy nie intrygowało cię, dlaczego w "słonecznej rodzinie" Ziemia jest wyjątkowa?

Takie pytania nie mogą pozostać bez odpowiedzi!

 

Wróć do początku


Zadanie

A oto na czym polega zadanie:

 • znajdź informacje o planetach i ich księżycach w Układzie Słonecznym;
 • znajdź informacje o planetach karłowatych;
 • znajdź informacje o planetoidach i kometach;
 • znajdź informacje o Słońcu jako gwieździe;
 • wybierz jedną z planet i opisz, jak warunki na niej różnią się od warunków na Ziemi;

Zgromadzone informacje należy przedstawić w formie opracowania (dokument tekstowy) oraz prezentacji multimedialnej.

 

Wróć do początku


Proces

 1. Będziecie pracować w grupach pięcioosobowych.
 2. W każdej grupie wybierzcie lidera, odpowiedzialnego za przebieg wybierania informacji, które zamieścicie w opracowaniu.
 3. Pozostała czwórka zajmie się wyszukiwaniem informacji, a później tworzeniem opracowania w formie dokumentu tekstowego lub/i prezentacji multimedialnej
 4. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, które znajdują się poniżej lub znaleźć inne źródła.
 5. Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o poprawność merytoryczną, ale także ortograficzną i stylistyczną.
 6. Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę Swoich możliwości, to opracowanie wykonacie szybciej i lepiej.
 7. Opracowanie prześlijcie na wskazany przez nauczyciela adres e-mailowy.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wymagania

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

Wykraczające

 

Poziom merytoryczny opracowania

 

brak opracowania
temat zrealizowany pobieżnie lub z rażącymi błędami merytorycznymi
temat zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych
temat zrealizowany w pełni, rozszerzony o własne spostrzeżenia i wnioski, brak błędów merytorycznych,

 

Wykonanie prezentacji multimedialnej

 

 

brak prezentacji
prezentacja wykonana nieestetycznie, źle sformatowana, zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne
prezentacja ciekawa graficznie, dobry dobór kolorów, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
prezentacja bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana, atrakcyjna wizualnie, bez błędów ortograficznych i stylistycznych

 

Współpraca w grupie

 

 

brak współpracy
większość pracy indywidualnej
dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie
doskonała współpraca w całej grupie

Po przedstawieniu prezentacji na forum klasy, uczniowie mogą zostać ocenieni przez widzów. Wskazane jest, aby wykonawcy dokonali samooceny.

 

Wróć do początku


Konkluzja

Dzięki temu zadaniu posiadasz szeroką wiedzę na temat Układu Słonecznego.Spróbuj zastosować zdobytą wiedzę. W pogodny, bezksiężycowy wieczór wyjdź w miejsce oddalone od świateł i poszukaj znanych ci ciał niebieskich. Uważnie przyglądaj się niebu. Może odkryjesz jakiś dotąd nieznany księżyc lub planetoidę?

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Wykonując opracowanie możecie korzystać z poniższych stron internetowych:

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu