Forum energetyczne

WebQuest dla uczniów: II gimnazjum

opracowany przez: Krzysztof Naumiuk

adres e=mai: spefs_080@oeiizk.waw.pll

Wprowadzenie | Zadania | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła


Wprowadzenie

Co się stanie gdy zabraknie ropy, gazu, węgla? Czy możliwe jest korzystanie tylko z czystych źródeł energii takich jak: energia słoneczna, wiatrowa,wodna, geotermiczna, pływów morskich, enrgia biomasy (biogaz, biodiesel, bioetanol, pelety, słoma, drewno),energia jądrowa. Przed Wami dużo ciekawej pracy. Do dzieła.

Powrót do początku


Zadania

Podzielcie się na cztery grupy 4 osobowe. Wybierzcie z pośród nich przewodniczącego. Każdy z zespółów zajmie się pewnym fragmentem. Odpowiednio: I grupa-energią konwencjonalną (ropa, gaz, węgiel); II grupa- czystą energią (energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermiczna, pływów morskich); III grupa-energią odnawialną (biomasa); IV grupa-energią jądrową. Każda z grup dokona oceny (zalety i wady) poszczególnych źródeł energii pod kątem wpływu na środowisko naturalne, dostępności technologii, możliwości stosowania w naszych warunkach tzn. Poski.

Powrót do początku


Proces

Efektem pracy każdej z grup ma być prezentacja np.: Power Point przedstawiająca możliwości stosowania poszczególnych nośników energetycznych w realiach Polski. Odpowiedź na pytanie: Co się stanie gdy zabraknie ropy, gazu, węgla? (np.: plik Word). Macie na to wszystko 4 tygodnie. Przewodniczący grup przedstawią wasze prace na forum klasy (2 kolejne lekcje).

Powrót do początku


Ewaluacja

Wykonanie zadania Źle (1 pkt.) Słabo (2 pkt.) Dobrze (3 pkt.) Wzorowo (4 pkt.)
Poziom merytoryczny opracowania brak opracowania temat zrealizowany pobieżnie lub z rażącymi błędami merytorycznymi temat zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych temat zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych, bardzo ciekawe spojrzenie w przyszłość
Wykonanie prezentacji multimedialnej brak prezentacji prezentacja wykonana nieestetycznie, treści niespójne i przypadkowe, zawiera błędy, prezentacja ciekawa graficznie, logiczna całość, łatwo wyciągnąć wnioski prezentacja bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana, atrakcyjna wizualnie, obejmująca różne warianty
Współpraca w grupie całkowity brak współpracy większość pracy indywidualnej dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie doskonała współpraca w całej grupie

Skala oceniania:

punkty ocena
12 celująca
10-11 bardzo dobra
8-9 dobra
6-7 dostateczna
4-5 dopuszczająca
0-3 niedostateczna

Powrót do początku


Konkluzja

Niektóre źródła energii łatwo stosować w danych warunkach np. energia słoneczna (tam gdzie jest duże nasłonecznienie), energia wiatru (tam gdzie wieje wiatr) itp.

Spróbujcie to uwzglęnić w waszych prezentacjach

Powrót do początku


Źródła

 • http://www.cire.pl

  Centrum Informacji o Rynku Energii

 • http://www.ecbrec.pl

  Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

 • http://www.tew.pl

  Towarzystwo Elektrowni Wodnych

 • http://www.seo.org.pl

  Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

 • http://www.mos.gov.pl

  Ministerstwo Ochrony Środowiska

 • http://www.greenprices.pl

  Portal zielonej energii w Europie

 • http://www.energia-odnawialna.pl

  I Wiele wiele innych, jak choćby pisma popularno naukowe: "Wiedza i Życie", "Świat Nauki", "Focus".

  Powrót do początku