Jak znaleźć prace, czyli poradnik bezrobotnego...

WebQuest dla klasy IV technikum, przedmiot Podstawy biurowości

Wykonany przez

Agnieszkę Sobiepanek-Gwardys
agnieszkasobiepanek@o2.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Skończyły się już czasy, gdy po uzyskaniu dyplomu czekały na absolwentów ciekawe propozycje pracy. Dziś żaden pracodawca nie ma obowiazku Cię zatrudnić. Szukanie pracy, to tak naprawdę bardzo cieżka praca, a najważniejsze w niej jest to, jak i gdzie się szuka. Żeby więc skutecznie szukać pracy, musisz od początku przyjąć przynajmniej trzy założenia:

 • poświęcisz na to dużo czasu
 • bedziesz działał systematycznie i konsekwentnie
 • wykorzystasz wszelkie dostepne Ci zasoby.
 • Nie ma na co czekać, zabieramy się do działania. Szybko, żeby nikt nas nie uprzedził.

   

  Wróć do początku


  Zadanie

  Wyobraźcie sobie, że w waszej okolicy jest wiele osób bezrobotnych, które nie wiedzą jak szukać pracy, gdzie szukać pracy, jak zabrać się do tego. Ich dotychczasowe dziłania nie przynoszą żadnych rezultatów, nikt nie chce zaprosić ich na rozmowę kwalifikacyjną. Żaden pracodawca nie zwraca na nich uwagi. Waszym zadaniem będzie przygotowanie "Poradnika dla osób poszukujących pracy". Poradnik może przyjąć postać strony HTML lub prezentacji w programie Microsoft PowerPoint. Dodatkowo musicie przygotowac i zaprezentować scenkę sytuacyjną prezentującą rozmowę kwalifikacyjną na wybrane stanowisko (zgodne ze sporządzoną ofertą pracy, cirriculum vitae oraz listem motywacyjnym). Możecie wystąpić w strojach preferowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Wróć do początku


  Proces

  1. Będziecie podzieleni na grupy czteroosobowe.
  2. Każda grupa będzie musiała zebrać informacje dotyczące:
   • metod poszukiwania pracy
   • aktualnych ofert pracy
   • wyjaśnić pojecia:curriculum vitae i list motywacyjny
   • rodzajów curriculum vitae
   • sposobu przygotowania i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej
   • metod doboru kandydata na określone stanowisko
   • dokumentów dotyczących przyjecia do pracy (kwestionariusz osobowy, umowa o prace, zapytanie o karalność).
  3. Następnie w grupie przedyskutujecie dostępne oferty pracy i na ich podstawie wykonacie własną.
  4. Wcielając się w rolę aplikanta, do wykonanej wcześniej oferty pracy napiszecie curriculum vitae i list motywacyjny.
  5. Przedskutujecie i przygotujecie scenkę sytuacyjną przedstawiająca rozmowę kwalifikacyjną na sporządzoną wcześniej ofertę pracy.
  6. Zaprezentujecie na forum klasy opracowany "Poradnik dla osób poszukujących pracy" oraz przygotowaną scenkę.

   

  Wróć do początku


  Ewaluacja

 • Uczniowie oceniani sa grupowo (cała grupa otrzymuje takie same oceny).
 • Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Zawartość merytoryczna

   

  Duża pobieżność w opracowaniu tematu
  Zbiór kilku ciekawych porad i informacji
  Obfity zbiór ciekawych informacji dotyczących poszukiwania pracy
  Zgromadzenie wszelkich informacji pożądanych przez bezrobotnego
  1-4

   

  Poprawność i jakość wykonanej prezentacji

   

   

  Prezentacja nieestetyczna, źle sformatowana, brak elementów graficznych
  Dość dobrze przygotowana prezentacja, zły dobór formatu i grafiki
  Ciekawie wykonana prezentacja, poprawnie sformatowana, ciekawa graficznie
  Bardzo dobrze przygotowana prezentacja, przejrzysta i czytelna
  1-4

   

  Ogólne wrażenie estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej)

   

   

  Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania, pobieżnie przedstawiona scenka sytuacyjna
  Prezentacj ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, pobieżna scenka sytuacyjna
  Bardzo ciekawna prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w uporządkowany sposób, widoczne zaangażowanie uczniów w wykonanie zadania, ciekawa scenka sytuacyjna
  Wzorowo opracowana prezentacja, przedstawienie informacji w ciekawy sposób, zaangażowanie wszystkich członków grupy w pracę, dobrze przygotowana i zaprezentowana scenka sytuacyjna
  1-4

   

  Koordynacja działań, zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

   

   

  Całkowity brak współpracy
  Praca indywidualna, mała kolektywność
  Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie
  Doskonała współorganizacja całej grupy
  1-4


  • ocena celująca : 16-15 punktów

  • ocena bardzo dobra : 14-13 punktów
  • ocena dobra : 12-10 punktów
  • ocena dostateczna : 9-8 punktów
  • ocena dopuszczająca : 7-6 punktów
  • ocena niedostateczna : 5-0 punktów

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Po rozwiazaniu tego Webqestu juz wiecie jak skutecznie szukać pracy. Umiecie sporządzać dokumenty niezbedne w procesie rekrutacji. Spotkanie 'twarzą w twarz' z pracodawcą nie jest Wam już straszne.

  Powodzenia.   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Do wykonania zadania potrzebne Wam będą informacje zawarte na stronach internetowych, w artykułach prasowych oraz książkach temetycznych. Przy rozwiązaniu zadania wykorzystajcie podane niżej odnośniki lub skorzystajcie z wyszukanych przez Was. Pamiętajcie aby przy rozwiązaniu podać skąd czerpaliście informacje.

 • http://www.praca.gov.pl


 • http://www.psz.praca.gov.pl


 • http://www.niepełnosprawni.info


 • http://www.praca.gov.pl


 • http://www.praca.gov.pl


 • http://www.praca.egospodarka.pl


 • http://www.prawopracy.fr.pl


 • http://www.pracuj.pl


 • http://www.listmotywacyjny.pl


 • http://www.consultants.pl


 • http://www.twojakariera.pl


 • http://www.infobywatel.gov.pl


 • http://www.google.pl


 • Moja pierwsza praca,Centrum Promocji Studentów i Absolwentów, Radom 2004


 • Technika pracy biurowej,Ewa Stefaniak-Piasek, WSiP, Warszawa 2003

 • Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu