WIRTUALNA PODRÓŻ PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Rozpoczniemy dziś wirtualną podróż po najpiękniejszych krajach Unii Europejskiej - Francji, Hiszpanii, Włoszech, Grecji. Sami zadecydujecie, co chcecie zobaczyć, w którym miejscu przystaniecie na dłużej. Poznacie lepiej wybrany kraj - jego kulturę i tradycje. Póżniej podzielicie się wrażeniami z waszej wirtualnej podróży. Przekażecie reszcie klasy najciekawsze informacje dotyczące historii i współczesnych obyczajów tego kraju. Wskażecie ciekawe miejsca warte odwiedzenia. Ten WebQuest sprawi, że wszyscy przeniesiemy się na moment do najpiękniejszych zakątków Europy.

M E N U

ZADANIE
CELE
PRZEBIEG
źRÓDŁA
EWALUACJA

ZADANIE

Waszym zadaniem będzie przygotowanie przewodnika po jednym z krajów Unii Europejskiej. W swojej pracy utrwalicie zdobyte w internecie informacje. Będziecie pracowali w grupach. Każda z grup stworzy ciekawą prezentację o jednym kraju w innej formie. Wskażecie najciekawsze miejsca, które warto w nim zwiedzić. Nie gromadźcie nudnych danych na temat krajów. O każdym z nich znajdźcie coś ciekawego, zaskakującego, coś, co sprawi, żeby każdy coś zapamiętał. Starajcie się przemyśleć kompozycję pracy. Zastanówcie się nad ilością i jakością zawartych w waszych pracach materiałów.
POWRÓT DO MENU

CELE:

Poznanie najpiękniejszych krajów Unii Europejskiej.

Porównanie sposobu przekazu zdobytych w internecie informacji poprzez zastosowanie różnych form pracy na lekcji - prezentacja multimedialna, film, album, plakat.

Poszerzenie wiedzy na temat innych państw, zdobycie nowych wiadomości dotyczących historii, kultury i obyczajów tych państw.

Zdobycie dodatkowych umiejętności: tworzenia prezentacji multimedialnych, snucia opowieści cyfrowych, obrabiania i drukowanie zdjęć, formatowania tekstu.


POWRÓT DO MENU

PRZEBIEG

Każdy zostaje przydzielony do jednej z czterech grup. Zadaniami poszczególnych grup będzie zdobycie informacji o jednym w państw:

 • Zadaniem pierwszej grupy jest wykonanie prezentacji multimedialnej o Hiszpanii. Bazując na uzyskanych w sieci informacjach przekazują klasie zwięzłe informacje, pokazują atrakcyjne zdjęcia. Prezentacja będzie wsparciem do wystąpienia grupy i przekazania jej podstawowej wiedzy o tym kraju.
 • Uczniowie z drugiej grupy zaprezentują Grecję w formie albumu wykorzystując w pracy informacje zdobyte w internecie. Pracują w edytorze tekstu i programie graficznym. Koncentrują się na odpowiednim sfomatowaniu tekstu i wykonaniu atrakcyjnych wydruków.
 • Trzecia grupa wykona plakat przedstawiający Włochy. Praca musi zawierać najistotniejsze informacje o tym kraju, musi być odpowiednio skomponowana. Trzeba zaakcentować najważniejsze rzeczy, pokazać kraj w atrakcyjny sposób, jego zwyczaje i kulturę. Uczniowie korzystają z edytora tekstu i programu graficznego. Drukują zdobyte w sieci i przetworzone informacje w celu ich odpowiedniego wyeksponowania w formie plakatu.
 • Kolejna grupa będzie miała okazję do snucia cyfrowej opowieści o Francji. Wykorzystując program do tworzenia krótkich filmów i materiały graficzne zaczerpnięte z internetu, zaprezentują czwary kraj w zupełnie inny sposób. Odmiennym od dotyczczasowych zadań pozostałych grup będzie dodanie do pracy nagranych plików dźwiękowych. Uczniowie przekażą w ten sposób najistotniejsze fakty i informacje nagrywając podczas realizacji czytane przez siebie teksty, wykorzystując mikrofon.
  POWRÓT DO MENU

  ŹRÓDŁA

 • http://europa.gery.pl/index.php?id=unia&ue=panstwa
 • http://www.miastaeuropy.art-web.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=55
 • http://przewodnik.onet.pl
 • http://europa.eu.int/abc/panorama/index_pl.htm
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
  POWRÓT DO MENU

  POMOC

  Postarajcie się, by wasze prezentacje, niezależnie od tego w jakiej formie są wykonywane, były jak najbardziej atrakcyjne, tak, że by wasi koledzy oglądali je z przyjemnością i aby jak najwięcej zapamiętali. Zamieśćcie fascynujące fakty, najatrakcyjniejsze zdjęcia. Nie umieszczajcie nudnych danych, zbyt długich tekstów. Przemyślcie kolor, wielkość i rodzaj czcionki. Sprawcie, by wasza praca była czytelna i nie męczyła wzroku oglądających. Przez cały czas myślcie o tym, w jaki sposob przykuć uwagę kolegów.
  POWRÓT DO MENU

  WYNIKI

  Internet to kopalnia wiedzy, korzystanie z jej zasobów ma wiele zalet. Wykonując projekt poznaliście 4 najpiękniejsze kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej, ich kulturę, obyczaje, zabytki i historię. Dowiedzieliście się tego, co można poznać jedynie będąc w danym miejscu. Eksplorując zasoby sieci odbyliście wirtualną podróż. Opowiedzcie teraz kolegom o wrażeniach ze swojej podróży.
  POWRÓT DO MENU

  EWALUACJA

  sTOPIEŃ REALIZACJI Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Wykraczające
  Opracowanie tematu i dobór treści. Wartość merytoryczna wykonanej prezentacji. Temat opracowany pobieżnie, ogólnie. Nie zawsze logiczne, nieciekawe fakty. Temat opracowany szczegółowo, poprawnie. Informacje nie są wyczerpujące. Temat opracowany szczegółowo, zawierający ciekawostki. Logiczna całość, zwarta, uporządkowana. Zawiera wyczerpujące informacje. Zaawansowane opracowanie tematu, ciekawy styl pisania, tekst poprawny gramatycznie. Wzorcowo i perfekcyjnie dobrana treść w sposób interesujacy. Wykracza poza założone cele.
  Poprawność kompozycji pracy (szata graficzna): dobór tła, wielkości i koloru czcionki, jakość Praca mało estetyczna i źle sformatowana. Słaba jakość materiałów, wymaga poprawek. Tekst sformatowany z pewnymi błędami; tekst czytelny, odpowiednio dobrane kolory. Tekst poprawnie sformatowany, dobrze dobrane kolory. Przejrzyste rozmieszczenie materiałów. Tekst dobrze sformatowany, Praca wykonana estetycznie, przejrzysta, z elementami graficznymi dobrej jakości. Ciekawe rozmieszczenie materiałów.

  POWRÓT DO MENU
  OPRACOWANIE: AGNIESZKA DOMAGAŁA