PODRÓŻ PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

WebQuest dla klas V, VI szkoły podstawowej

Wykonany przez

Agnieszka Włodarczyk
agnieszka.wlodarczyk@vp.plWstęp | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła


Wstęp

Historia Unii Europejskiej ma swój początek, po zakończeniu II wojny światowej. Zapoczątkowali ją: Jean Monet i Robert Schuman. Narodził się pomysł wspólnych interesów gospodarczych. Kolejne lata rozwoju dzisiejszej Unii, to stopniowe przekształcenie wspólnoty gospodarczej we wspólnotę polityczną i społeczną. W roku 1992 podpisano Traktat z Maastricht, który powołuje do życia Unię Europejską. To szansa na swobodny rozwój. Obywatel Unii ma prawo pracować, mieszkać, uczyć w dowolnym państwie należącym do wspólnoty. My wykorzystując te przywileje, udajemy się na wędrówkę po krajach Unii Europejskiej. Chcemy odwiedzić wszystkie państwa Unii. Skupić naszą uwagę na najbardziej charakterystycznych cechach dla danego kraju. RUSZAMY !

 

Wróć do początku


Zadanie

Rozpoczynamy wędrówkę. Naszym zadaniem będzie zebranie konkretnych informacji w Internecie o każdym kraju Unii Europejskiej. Te informacje mają przybliżyć obraz danego kraju. Odbiorcami tych informacji, są również osoby niepełnosprawne.

W tym momencie zostaniecie podzieleni na pięcioosobowe grupy. Każda grupa na swojego koordynatora odpowiedzialnego za organizację zespołu. Poszczególne grupy wylosują kraje, do których wybiorą się, w celu szukania informacji.

 

Wróć do początku


Proces

Aby zrealizować zadanie zostaniecie podzieleni na pięć grup, pięcioosobowych. Podziału dokona nauczyciel. W każdej grupie jest koordynator, on losuje dla swojej załogi kraje, do których się wybiorą. Dwie grupy odwiedzają sześć krajów, a pozostałe grupy pięć. Grupy, które wędrują do pięciu państw, pomagają koordynatorom stworzyć ogólną prezentację wędrówki.

Podczas wędrówki proszę wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:

 • charakterystyczne cechy dla wybranego kraju
 • położenie geograficzne
 • ustrój panujący w danym kraju
 • z czego słynie kraj
 • informację o turystyce (z uwagą na niepełnosprawnych).

  Owocem Waszej wędrówki będzie stworzenie prezentacji multimedialnej lub innej z elementami graficznymi. Na realizacje pracy przeznaczamy cztery godziny lekcyjne. Na czwartej godzinie przedstawiamy swoje prace. Pytania kierujemy do swoich koordynatorów, a oni kontaktują się ze Mną. Życzę miłej pracy.

   

  Wróć do początku


  Ewaluacja

  Poniżej znajdują się kryteria oceniania dla całej grupy. Za prace można uzyskać maksymalnie 16 punktów.

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Zawartość merytoryczna.

   

  Mało konkretnych informacji
  Informacje pełne,nieuporządkowane.
  PokŹany zbiór informacji, ciekawie przedstawiony.
  Obszerny zasób informacji, właściwie dobrane do tematu.
  4

   

  Styl przekazania informacji.

   

   

  Tekst niezrozumiały z błędami językowymi.
  Tekst poprawny, niewielkie błędy, mało interesujący.
  Tekst ciekawy poprawny.
  Bardzo interesujący tekst widać zaangażowanie grupy.
  4

   

  Szata graficzna pracy.

   

   

  Praca niedokończona, brak elementów graficznych.
  Praca niewykonana w pełni, brak elementów graficznych.
  Praca wykonana w całoci, bez zastrzeżeń.
  Praca wykonana bardzo ciekawie, trafnie dobrane elementy graficzne.
  4

   

  Praca w grupie

   

   

  Brak współpracy w grupie
  Niewielki wkład grupy
  Dobra praca w grupie, bez zastrzeżeń
  Doskonała organizacja i współpraca w grupie
  4

  Skala oceniania:


  13-16 celująca
  11-12 Bardzo dobra
  9-10 Dobra
  8-7 Dostateczna
  6-5 Dopuszczająca
  0-4 Niedostateczny

   

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Przez parę godzin byliście turystami, którzy zwiedzali i zbierali ciekawe informację o danym kraju. Mam nadzieje, że ta wyprawa poszerzyła waszą wiedzę o krajach Unii Europejskiej. Możecie podzielić się zebranymi wiadomościami z innymi, być przewodnikiem po krajach Unii.

   

  Wróć do początku


  Uwagi

  Pamiętajcie o prawach autorskich. Zapisujcie Źródła, z których korzystacie (tytuł, adresy stron internetowych wraz z datą ich przeglądania). Po przedstawieniu prezentacji grupowych, koordynatorzy grup zbiorą prace i stworzą jedną prezentację. Przy tej pracy, pomagają grupy, które odwiedzały pięć państw. Po akceptacji klasy i nauczyciela, prezentacja zostanie pokazana klasą III- IV jako lekcja o krajach Unii Europejskiej.

   

  Wróć do początku


  Źródła

  Możesz korzystać z:

 • http://europa.eu/abc/european_countries/index_pl.htm
 • http://encyklopedia.interia.pl
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Państwa

  Wyszukiwarka internetowa

 • http://www.google.pl

   

  Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu