PODRÓŻ W GŁĄB LUDZKIEGO CIAŁA

Webquest dla klasy V szkoły podstawowej

Projekt: Aneta Kozioł

Warszawa 2008

WSTĘP

Rzadko zastanawiamy się nad tym, jak niezwykły mechanizm stanowi nasze ciało. Dzięki niemu poruszamy się, odczuwamy smaki i zapachy, widzimy, chwytamy przedmioty, zmieniamy otoczenie, komunikujemy się.
Spróbujecie dowiedzieć się, jak działa ten skomplikowany twór, poznajcie jego budowę i funkcjonowanie.

M E N U

ZADANIA
PROCES
PRZYDATNE ADRESY
EWALUACJA
KONKLUZJA

ZADANIA


Organizm człowieka jest doskonale przystosowany do pełnienia wszyskich czynności życiowych. Za całościowe wykonywanie tych czynności odpowiadają grupy narządów zwane układami.
Waszym zdaniem będzie opracowanie prezentacji na temat poszczególnych układów: ich budowy i zasad funkcjonowania.

GRUPA 1 - UKŁAD POKARMOWY
GRUPA 2 - UKŁAD ODDECHOWY
GRUPA 3 - UKŁAD NERWOWY
GRUPA 4 - UKŁAD SZKIELETOWY
GRUPA 5 - UKŁAD KRWIONOŚNY
GRUPA 6 - UKŁAD MIĘŚNIOWY
GRUPA 7 - UKŁAD WYDALNICZY

POWRÓT DO MENU

PROCES

Zostaniecie podzieleni na 4-5 osobowe zespoły. Każdy zespół zajmie się opracowaniem jednego wybranego układu i przygotowawaniem prezentacji multimedialnej.
Czas prezentacji: 5-8 minut.
Czas na wykonanie pracy: 4 tygodnie.
Pod koniec każdego tygodnia wybrany lider zespołu będzie przedstawiać nauczycielowi informacje o stopniu realizacji zadania.

POWRÓT DO MENU

PRZYDATNE ADRESY


Przy wyszukiwaniu informacji pomocne będą strony podane poniżej. Możecie też poszukać innych źródeł, np. encyklopedii, atlasów anatomicznych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anatomia_cz%C5%82owieka
http://chemba.w.interia.pl/anatomia
http://www.anatomia.webd.pl
http://www.acc.glt.pl/
http://www.ratownictwo.republika.pl/anatomia.htm
http://www.sciaga.pl/tekst/26232-27-anatomia_czlowieka
http://www.mp.umk.pl/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=4

POWRÓT DO MENU

EWALUACJA

Praca grupy będzie oceniana na podstawie wymagań zamieszczonych w poniższej tabeli oraz odpowiadającym im punktom.

Tabela ewaluacyjna

WYMAGANIA podstawowe rozszerzające dopełniające wykraczające punkty
JAKOŚĆ INFORMACJI Podane informacje są niepełne lub praca zawiera informacje nieprawdziwe. Temat został zrealizowany poprawnie, ale w sposób pobieżny. Temat opracowany ciekawie i dokładnie, w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Temat opracowany wyczerpująco, wzbogacony ciekawostkami. 1-4
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACY W GRUPIE Brak współpracy w grupie. Nieterminowa realizacja zadań grupy. Konflikty. Słaba współpraca. Nierównomierna realizacja zadań przez członków grupy. Drobne konflikty. Dobrze zorganizowana praca. Terminowa realizacja zadań. Brak konfliktów. Świetna organizacja pracy. Brak zastrzeżeń do pracy grupy. 1 - 4
TECHNICZNA STRONA PREZENTACJI, PISOWNIA Praca zawiera błędy gramatyczne/stylistyczne/ortograficzne. Uboga szata graficzna. Niskie walory estetycne. Błędy sporadyczne. Estetyczna szata graficzna. Nieliczne zdjęcia. Tekst pracy nie zawiera błędów. Szata graficzna wzbogacona np. licznymi zdjęciami. Tekst pracy nie budzi zastrzeżeń. Efektowna szata graficzna. 1 - 4

POWRÓT DO MENU

KONKLUZJA

Celem waszego projektu było zapoznanie się z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Mam nadzieję, że była to fascynująca podróż i że odsłoniła przed wami wiele tajemnic. Współpracując, mogliście uczyć się od siebie nawzajem i doskonalić swoje umiejętności informatyczne, a przy okazji pogłębiać relacje koleżeńskie. Może będzie to dla Was inspiracją do nowych i ciekawych działań. Powodzenia!

POWRÓT DO MENU