PLANUJEMY WYCIECZKĘ PO WARSZAWIE

WebQuest dla klasy VI

zaprojektowany przez:

Anna Mieczkowska

Adres e-mail: A.Mieczkowska@poczta.onet.pl

zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie  zdjęcie

M E N U

WSTĘP
ZADANIE
PROCES
ŹRÓDŁA
EWALUACJA

 

WSTĘP

W czerwcu bieżącego roku szkolnego będziemy w naszej szkole gościć grupę dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły  we Francji. Będą w naszym mieście dwa dni i mają nadzieję zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc i zabytków stolicy. Warszawa to piękne miasto. Jest w nim bardzo dużo miejsc godnych zobaczenia. Można tu miło i interesująco spędzić czas.

POWRÓT DO MENU

 

ZADANIE

Waszym zadaniem będzie zaplanowanie dwudniowej wycieczki po Warszawie dla grupy dzieci z Francji. Musicie wybrać miejsca, które Waszym zdaniem są warte zobaczenia w naszym mieście. Wycieczkę należy zaplanować także pod względem czasowym. Obiektów zwiedzanych nie może być ani za mało, ani za dużo. Należy wziąć pod uwagę wiek zwiedzających, nie zapomnieć o zarezerwowaniu czasu na posiłki. Będziecie pracować w zespołach 3-4 osobowych. Program wycieczki z informacjami o zwiedzanych obiektach należy zapisać w dowolnym edytorze tekstu. Jury wybierze najlepszy program i zostanie on zrealizowany, a członkowie zwycięskiej grupy,  wezmą udział w wycieczce razem z dziećmi z Francji.  Zatem do pracy!!!

POWRÓT DO MENU

 

PROCES

1.      Dobierzcie się w grupy  4 osobowe;

2.      Każda grupa wybiera swojego kapitana – osobę odpowiedzialną za poprawność wykonania zadania i koordynującą Wasze działania. W każdej grupie powinna znajdować się też osoba odpowiedzialna za formę przedstawionych wyników Waszej pracy. Pozostali członkowie grupy  będą odpowiedzialni za wybór informacji o zwiedzanych obiektach.

3.      Zanim przystąpicie do wyszukiwania obiektów do zwiedzania proszę za pomocą poczty internetowej skontaktować się z kolegami z Francji. Być może są miejsca w Warszawie,  które koniecznie chcieliby zobaczyć.

4.      Korzystając z Internetu utworzyć listę obiektów i miejsc wartych obejrzenia.

5.      Wybrać i uzasadnić wybór najciekawszych miejsc. (dyskusja)

6.      Za pomocą Internetu  wyszukać informacje dotyczące wybranych obiektów.

7.      Zaplanować wycieczką pod względem czasowym – ustalić kolejność i trasę zwiedzania, orientacyjny czas spędzony w poszczególnych miejscach.

8.      Przedstawić w edytorze tekstu zebrane informacje :

1)      uzasadnienie wyboru obiektów,

2)      informacje o wybranych obiektach,

3)      trasa wycieczki  - na mapie  zaznaczone etapy zwiedzania,

4)      program  w formie tabeli o następujących kolumnach: 

·        nazwa zwiedzanego obiektu;

·        godzina przybycia (dojazdu);

·        czas zwiedzania;

·        godzina  zakończenia zwiedzania.

UWAGA :   Zakładamy, że grupa opuszcza miejsce noclegu najwcześniej o godz. 9.00, a wraca na obiadokolację o godz. 18.00.

POWRÓT DO MENU

 

ŹRÓDŁA

  • Informacji potrzebnych do realizacji zadania szukajcie pod adresami:

http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/perelki/

http://ti.oeiizk.waw.pl/uczest/mw/pliki/warszawa2.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytki_Warszawy

http://www.sciaga.pl/tekst/54053-55-warszawa_historia_warszawy_zabytki_warszawy_stare_miasto

http://www.primus.com.pl/gim/pliki/udir_1/konkursstrony/2007/Zabytki_Monika_Halicka/index.html

http://www.primus.com.pl/gim/pliki/udir_1/konkursstrony/2007/Zabytki_Tomasz_Rymuza/index.html

http://warszawa.wikia.com/wiki/Zabytki_Warszawy

  • Także w sieci Word Web używając najpopularniejszych wyszukiwarek: www.google.pl ,

www.infoseek.pl ,   www.altavista.pl .

POWRÓT DO MENU

EWALUACJA

Wasza praca zostanie oceniona zespołowo tzn. każdy członek grupy dostanie taką samą ocenę. Kryteria oceny są następujące:

WYMAGANIA

Podstawowe

1 pkt.

Rozszerzające

2 pkt .

Dopełniające

3 pkt.

Wykraczające

4 pkt .

Punkty

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość zgromadzonych informacji o zabytkach)

Duża pobieżność w opracowanym  materiale.

Krótki lub niepełny opis zabytków.

Pokaźny zbiór informacji o zabytkach.

Pokaźny zbiór informacji o zabytkach przedstawiony w ciekawy sposób.

1-4

Jakość wyboru (logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

Wybór nie zawsze właściwy, brak uzasadnienia wyboru.

Wybór obiektów dobry, brak uzasadnienia wyboru.

Dobry wybór poparty uzasadnieniem.

Ciekawy wybór obiektów, interesujące uzasadnienie.

1-4

Poprawność zaplanowania wycieczki pod względem czasowym.

Brak informacji na ten temat.

Bardzo pobieżne informacje na ten

temat.

Wycieczka zaplanowana pod wzglądem czasowym, nie do końca właściwie.

Wycieczka właściwie, dokładnie zaplanowana pod względem czasowym.

1-4

Sposób przedstawienia informacji (kompletność, przejrzystość, czytelność, logiczny sposób ich przedstawienia itd.)

Informacje niepełne.

Informacje niekompletne lub nieczytelne, nie uporządkowane logicznie.  

Zgromadzone informacje wystarczające, logicznie uporządkowane.

Bardzo czytelne, przedstawienie zabranych informacji błyskotliwy pomysł  ich przedstawienia.

1-4

Koordynacja działań

i zespołowość podczas

pracy nad zadaniem

(umiejętność pracy w

grupie)

Całkowity brak współpracy

Praca indywidualna,

mała kolektywność

Dobra organizacja pracy, współdziałanie w grupie.

Doskonała współpraca całej grupy

1-4

 

SKALA OCEN:

  • Celująca             :  19 – 20 pkt.
  • Bardzo dobra     :  17 – 18 pkt.
  • Dobra                  :  15 – 16 pkt.
  • Dostateczna       :  11 – 14 pkt.
  • Dopuszczająca  :    7 –  10 pkt.
  • Niedostateczna  :    0 –    6 pkt.

 


POWRÓT DO MENU

KONKLUZJA

Po wykonaniu pracy zadanej w WebQuest Wasza wiedza o zabytkach Warszawy znacznie się rozszerzy. Zdobędziecie wiele  informacji o zabytkach naszego miasta. Być może do tej pory nie zwracaliście uwagi na obiekty, które położone są niedaleko Waszego domu lub szkoły, a są godne uwagi. Może ktoś z Was zainteresuje się historią naszego miasta. A może Wasz projekt okaże się najciekawszy i będziecie mogli uczestniczyć w wycieczce!

POWRÓT DO MENU