Zwierzęta chronione w Polsce

Klasa 5 szkoły podstawowej

Wykonany przez

Annę Słobodzian
anna_slobodzian@poczta.onet.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Czy znasz zwierzęta żyjące w polskich lasach, na łąkach, w górach? Które z nich są pod ochroną? Co to jest Polska Czerwona Księga Zwierząt? Na takie pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas tej lekcji. Zapraszam was w podróż do świata zwierząt.

 

Wróć do początku


Zadanie

A oto zadania dla was:

 • Dowiedzieć się, co to jest Polska Czerwona Księga Zwierząt.
 • Dowiedzieć się, jakie gatunki zwierząt są w niej wpisane.
 • Wyszukać zdjęcia wybranych chronionych gatunków zwierząt.
 • Opisać wybrane gatunki zwierząt.
 • Przygotować album pt. "Zwierzęta chronione w Polsce"
 •  

  Wróć do pocz±tku


  Proces

 • Podzielcie się na 4 zespoły
 • Każdy zespół dowie się co to jest Polska Czerwona Księga Zwierząt. Następnie wybierze z niej 3 gatunki zwierząt i wykona karty do albumu
 • Na jedno zwierzę przenaczone są dwie kartki formatu A3 (duży blok rysunkowy). O każdym zwierzęciu powinny znaleźć się następujące informacje:

  1. Gdzie wystepuje w Polsce
  2. Jakie tereny zamieszkuje (siedlisko)
  3. Wygląd
  4. Pożywienie
  5. Tryb życia
  6. Ciekawostki
 • Każdy zespół opracuje karty do albumu dotyczące innej grupy zwierząt

  1. Zespół pierwszy opisze 3 ssaki.
  2. Zespół drugi opisze 3 ptaki.
  3. Zespół trzeci opisze 3 gady.
  4. Zespół czwarty opisze 3 płazy.

   

  Wróć do początku


  Ewaluacja

  Możecie zdobyć maksymalnie 16 punktów.Oceny będą wystawione wg poniższej skali:

  od 15 do 16 punktów = celujący

  od 12 do 14 punktów = bardzo dobry

  od 8 do 11 punktów = dobry

  od 5 do 7 punktów = dostateczny

  od 3 do 4 punkty = dopuszczający.

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Zebrane informacje

   

  Mało informacji na temat wybranego zwierzęcia, brak ciekawostek.
  Więcej informacji, ale nie są one poukładane, brak ciekawostek.
  Duża ilość informacji na dany temat pokładane wg wytyczonych punktów.
  Duża ilość informacji, ładnie zredagowanych, ciekawostki związane z opisywanym zwierzęciem
  1-4

   

  Estetyka i pomysłowość wykonania kart do albumu

   

   

  Praca mało estetyczna, brak zdjęć zwierząt
  Praca mało estetyczna, zamiast zdjęć zwierząt rysunki
  Praca ładnie i estetycznie wykonana.
  Praca bardzo ładnie i estetycznie wykonana, dobrane ciekawe zdjęcia.
  1-4

   

  Sposób przekazania informacji o wybranym zwierzęciu

   

   

  Sposób przedstawienia pracy nie ciekawy, brak przygotowania uczniów.
  Praca ładnie przedstawiona, ale zawierająca mało informacji związanych z tematem.
  Praca ciekawie przedstawiona, ale przekroczony czas prezentacji.
  Praca ciekawie przedstawiona w odpowiednim czasie.
  1-4

   

  Współpraca w grupie

   

   

  Brak współpracy w grupie, nie wszyscy uczniowie włączeni w przygotowanie projektu.
  Mała współpraca w grupie, niezbyt dobra organizacja.
  Dobra wspólpraca w grupie, widoczne wspóldziałanie.
  Bardzo dobra współpraca, włączenie wszystkich osób do wykonania zadań.
  1-4

   

  Wróć do pocz±tku


  Konkluzja

  Zwierzęta to część środowiska przyrodniczego.

  Są one niezbędne do zachowania równowagi w przyrodzie.

  Aby mogły przeżyć w czasach, gdzie środowisko naturalne coraz częściej jest zamieniane

  na autostrady, miasta, ośrodki wypoczynkowe musimy im pomóc.

  Jeśli my - ludzie nie będziemy ich chronić, to następne pokolenia będą oglądać tylko na zdjęciach lub rysunkach

  rysie, niedźwiedzie, czy żółwie błotne.

   

  Wróć do pocz±tku


  Uwagi

 • Podczas wykonywania pracy należy pamiętać o opisaniu zwierząt znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

 • Do każdej pracy powinna być dołączona dodatkowa strona - bibliografia

 • Każda grupa na przezentację swojej pracy będzie miała 15 minut, należy zmieścić się w wyznaczonym czasie

 •  

  Wróć do pocz±tku


  Źródła, zasoby

  Ochrona zwierząt w Polsce to ogromne zadanie dla nas wszystkich.

  Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie.

  Mam nadzieję, że w ten sposób przyczynicie się do zachowania gatunków zagrożonych.  Możecie skorzystać z różnorodnych atlasów, przewodników i książek a także ze stron internetowych, w zależności od tego jakie zwierzę będziecie opisywać.

  Przydatne linki

  Polska Czerwona Księga Zwierząt

  Zwierzęta pod ścisłą ochroną

  Zwierzęta chronione w Polsce

  Wróć do pocz±tku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu