Szukasz pracy? Poczytaj


Go to content

Main menu:


Ewaluacja

Zadanie Podstawowe
(1)
Rozwinięte
(2)
Zaawansowane
(3)
Wzorcowe
(4)
Zapoznanie się
z ofertami
pracy
Wypisanie listy
przynajmniej 10
interesujących ofert
pracy.
Wypisanie
przynajmniej 10
interesujących
ofert pracy
uwzględniając
wymagania
pracodawców.
Wypisanie
przynajmniej 10
interesujących ofert
pracy wraz ze
sprawdzeniem
aktualności ogłoszeń
(uwzględniając
wymagania).
Sprawdzenie i
wypisanie co najmniej
15 (wyłącznie
aktualnych) ofert
pracy.
Wybranie
stanowiska
pracy
Wybór 1
stanowiska pracy
bez
ukierunkowania na
branżę.
Wybór kilku
różnych stanowisk
pracy z różnych
branż, brak
sprecyzowania.
Wybór branży i 1
konkretnego
stanowiska pracy.
Wybór branży oraz co
najmniej 3
odpowiednich
stanowisk z
podobnymi
wymaganiami.
CV CV zawiera dane
osobowe,
wykształcenie,
doświadczenie
zawodowe. CV
jest chaotycznie
napisane i zawiera
liczne błędy.
CV zawiera dane
osobowe,
wykształcenie,
doświadczenie
zawodowe. CV
jest czytelne, ale
zawiera błędy.
CV zawiera dane
osobowe,
wykształcenie,
doświadczenie
zawodowe. CV jest
przejrzyste, czytelne i
pozbawione błędów.
CV zawiera dane
osobowe,
wykształcenie,
doświadczenie
zawodowe i
dodatkowe
kwalifikacje oraz
zainteresowania. CV
jest przejrzyste,
czytelne i pozbawione
błędów.
List
motywacyjny
List motywacyjny
zawiera
niekompletne dane
kandydata, nazwę
miejscowości.
Określa dlaczego
chcemy pracować.
Pojawiają się liczne
błędy
gramatyczne,
stylistyczne,
składniowe i
stylistyczne.
List motywacyjny
zawiera dane
kandydata, nazwę
miejscowości.
Określa dlaczego
chcemy
pracować. Brak
większych błędów
oraz w miarę
logicznie
poukładany tekst.
List motywacyjny
zawiera dane
kandydata,
nazwę miejscowości,
uwzględnia
świadomość celu.
Określa dlaczego
chcemy pracować.
Bezbłędny tekst,
dobrze i logicznie
skonstruowane
zdania oraz zwięzłe i
dobrze
uporządkowane
informacje.
List motywacyjny
zawiera dane
kandydata, nazwę
miejscowości, posiada
miłą do czytania
konstrukcję,
uwzględnia
świadomość celu.
Określa dlaczego
chcemy pracować i co
możemy zaoferować
od siebie. Logicznie i
pomysłowo
poukładane
informacje, ciekawy
styl pisania.
Rozmowa
kwalifikacyjna
Zna jedną zasadę
obowiązującą na
rozmowie
kwalifikacyjnej.
Jest ogólnie
nieprzygotowany.
Omówienie przed
komisją kilku
podstawowych
zasad panujących
na rozmowie
kwalifikacyjnej.
Omówienie przed
komisją
podstawowych zasad
panujących na
rozmowie
kwalifikacyjnej (5
wybranych). Określa
charakter rozmowy
kwalifikacyjnej.
Omówienie przed
komisją
podstawowych zasad
panujących na
rozmowie
kwalifikacyjnej (co
najmniej 8). Określa
strój, sposób
powitania i ogólny
charakter rozmowy
kwalifikacyjnej.
Jakość
wykonania
raportu.
Raport wykonany
w MS Word, z
niewiarygodnymi
informacjami, brak
podsumowania.
Mało ciekawy.
Raport wykonany
w MS
PowerPoint.
Ładna prezentacja
z całkiem
wiarygodnymi
informacjami (lub)
brak
podsumowania,
zestaw kilku
ilustracji i efektów.
Raport wykonany
jako dokument
HTML. Ciekawie
rozmieszczony tekst,
estetyczny dobór
kolorów, użyte
efekty, wiarygodne
informacje i
podsumowanie.
Raport wykonany jako
rozbudowany
dokument HTML z
użyciem CSS. Bardzo
ciekawa i estetyczna
strona z wiarygodnymi
informacjami i
przejrzystym równie
ciekawym
podsumowaniem duża
liczba dobranych
efektów.

Back to content | Back to main menu