Nasze podróże

WebQuest przeznaczony dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej

autor

Aneta Potocka

Wiem, że bardzo lubicie podróże. Każdy z Was najchętniej zwiedzałby piękne zakątki poza granicami naszego kraju. Ale, żeby podróżować bezpiecznie i nie rozczarować się na miejscu tym co zastaniemy, należy zdobyć jak najwięcej informacji na temat miejsca do którego się wybieramy. Na tym właśnie będzie polegało wasze zadanie.
ZADANIE

Waszym zadaniem będzie wyszukanie we wszystkich dostępnych źródłach (książki, mapy, czasopisma, przewodniki, słowniki, Internet) informacji na temat państw europejskich i ich stolic. Szczególnie ważna będzie wiedza na temat kuchni regionalnej, języka narodowego, waluty obowiazującej w danym państwie, warunków klimatycznych w danym kraju, trasy dojazdu oraz atrakcji na jakie możemy liczyć na miejscu. Jest to praca w grupach, każda grupa będzie zajmować się innym państwem. Końcowym efektem Waszej pracy mają być plakaty o każdym kraju wykonane według zamieszczonego poniżej wzorca oraz ustna prezentacja wiedzy o przedstawianym miejscu.
Na wykonanie swojej pracy macie dwa tygodnie.
PROCES

Zostaniecie podzieleni na grupy:

A - Wielbiciele naszych sąsiadów - Czechy
B - Odważni - Rosja
C - Miłośnicy pięknej architektury - Włochy
D - Smakosze żabich udek - Francja
E - Zwolennicy morskich podróży - Szwecja

Każda grupa będzie miała za zadanie przygotowanie informacji o prezentowanym przez siebie państwie według załączonych poniżej instrukcji oraz wykonanie plakatów na jego temat.Plakaty zostaną wykonane przez was na lekcjach w podanym przeze mnie wcześniej terminie.Na plakacie powinna znaleźć się informacja o kraju,zdjęcia lub obrazki przedstawiające stolicę,niektóre jego ciekawe miejsca, warte zwiedzenia, oraz kilka rad na temat, jak należy się przygotować do podróży do danego kraju. Ważną informacją będzie, czy wymagany jest paszport lub inne dokumenty do przekroczenia granicy z danym państwem. Oprócz tego przygotujcie oddzielnie jadłospis z potraw regionalnych na trzy dni pobytu.
Wybierzcie lidera swojej grupy, który będzie informował mnie o postępie waszych prac.


Życzę udanej pracy i zabawy!

MENU

Czechy
Rosja
Włochy
Francja
Szwecja

CzechyWaszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak dojechać do stolicy Czech z Warszawy?
2. Jaka waluta obowiązuje w Czechach?
3. Jakich dokumentów potrzebujemy przy przekraczaniu granicy?
4. Jakie zabytki warto obejrzeć w stolicy Czech?
5. Jakich regionalnych potraw możemy skosztować?
6. W jakim języku porozumiewają się mieszkańcy Czech?
Przygotujcie kilka zwrotów w języku narodowym Czechów, np.:
Dzień dobry.
Dziękuję.
Przepraszam.
Do widzenia.
Zgubiłem się, proszę o pomoc.
7. Jaka jest średnia temperatura powietrza w czerwcu w stolicy Czech?
8. Jakie miejsca poza stolicą są atrakcją turystyczną tego kraju?
9. Jaki jest strój narodowy Czeszki i Czecha?

POWRÓT DO MENU

Rosja
Waszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak dojechać do stolicy Rosji z Warszawy?
2. Jaka waluta obowiązuje w Rosji?
3. Jakich dokumentów potrzebujemy przy przekraczaniu granicy?
4. Jakie zabytki warto obejrzeć w stolicy Rosji?
5. Jakich regionalnych potraw możemy skosztować?
6. W jakim języku porozumiewają się mieszkańcy Rosji?
Przygotujcie kilka zwrotów w języku narodowym danego kraju, np.:
Dzień dobry.
Dziękuję.
Przepraszam.
Do widzenia.
Zgubiłem się, proszę o pomoc.
7. Jaka jest średnia temperatura powietrza w czerwcu w stolicy Rosji?
8. Jakie miejsca poza stolicą są atrakcją turystyczną tego kraju?
9. Jaki jest strój narodowy Rosjanki i Rosjanina?

POWRÓT DO MENU
Włochy

Waszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak dojechać do stolicy Włoch z Warszawy?
2. Jaka waluta obowiązuje we Włoszech?
3. Jakich dokumentów potrzebujemy przy przekraczaniu granicy?
4. Jakie zabytki warto obejrzeć w stolicy Włoch?
5. Jakich regionalnych potraw możemy skosztować?
6. W jakim języku porozumiewają się mieszkańcy Włoch?
Przygotujcie kilka zwrotów w języku narodowym Włochów, np.:
Dzień dobry.
Dziękuję.
Przepraszam.
Do widzenia.
Zgubiłem się, proszę o pomoc.
7. Jaka jest średnia temperatura powietrza w czerwcu w stolicy Włoch?
8. Jakie miejsca poza stolicą są atrakcją turystyczną tego kraju?
9. Jaki jest strój narodowy Włochów?


POWRÓT DO MENU


Francja

Waszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak dojechać do stolicy Francji z Warszawy?
2. Jaka waluta obowiązuje we Francji?
3. Jakich dokumentów potrzebujemy przy przekraczaniu granicy?
4. Jakie zabytki warto obejrzeć w stolicy Francji?
5. Jakich regionalnych potraw możemy skosztować?
6. W jakim języku porozumiewają się mieszkańcy Francji?
Przygotujcie kilka zwrotów w języku narodowym Francuzów, np.:
Dzień dobry.
Dziękuję.
Przepraszam.
Do widzenia.
Zgubiłem się, proszę o pomoc.
7. Jaka jest średnia temperatura powietrza w czerwcu w stolicy Francji?
8. Jakie miejsca poza stolicą są atrakcją turystyczną tego kraju?
9. Jaki jest strój narodowy Francuzów?


POWRÓT DO MENU

Szwecja

Waszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak dojechać do stolicy Szwecji z Warszawy?
2. Jaka waluta obowiązuje we Szwecji?
3. Jakich dokumentów potrzebujemy przy przekraczaniu granicy?
4. Jakie zabytki warto obejrzeć w stolicy Szwecji?
5. Jakich regionalnych potraw możemy skosztować?
6. W jakim języku porozumiewają się mieszkańcy Szwecji?
Przygotujcie kilka zwrotów w języku narodowym Szwedów, np.:
Dzień dobry.
Dziękuję.
Przepraszam.
Do widzenia.
Zgubiłem się, proszę o pomoc.
7. Jaka jest średnia temperatura powietrza w czerwcu w stolicy Szwecji?
8. Jakie miejsca poza stolicą są atrakcją turystyczną tego kraju?
9. Jaki jest strój narodowy Szwedów?


POWRÓT DO MENU
Ewaluacja
Praca każdej grupy będzie oceniana według następujących kryteriów:

1. Gromadzenie i wybór informacji.
2. Forma graficzna plakatu.
3. Prezentacja wykonanej pracy oraz informacji o kraju.
4. Zaangażowanie całej grupy i umiejętność współpracy.

Ocena będzie dokonywana na podstawie obserwacji, w trakcie prezentacji swoich prac przez poszczególne grupy.

Podstawowe
1 punkt
Pełne
2 punkty
Rozszerzone
3 punkty
Wzorcowe
4 punkty
Ilość punktów do zdobycia
Zebrano bardzo malo informacji. Przedstawiono większość wymaganych informacji. Zebrano dużo informacji, stanowią logiczna całość. Zebrano i przedstawiono bardzo dużo informacji i ciekawostek. 1 - 4
Forma graficzna plakatu wykonana niestarannie. Plakat zawiera mało elementów graficznych. Forma plakatu bardzo przejrzysta. Zastosowano różnorodne techniki plastyczne. Nieliczne błedy. Plakat bardzo ciekawy. Forma graficzna wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano różnorodne techniki plastyczne, oryginalne pomysły. 1 - 4
Zespół nie potrafi zaprezentować wyników swojej pracy. Przekaz mało ciekawy, słaba współpraca w grupie. Prezentacja pracy zawiera małe nieścisłości. Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy. 1 - 4
Brak zaangażowanie w pracę wszystkich członków grupy. Zaangażowanie w pracę tylko niektórych członków grupy. Widoczne nieporozumienia w grupie. Zaangażowanie w pracę całej grupy. Rzadkie nieporozumienia i konflikty. Wzorowa współpraca całej grupy. Widać zaangażowanie wszystkich jej członków. 1 - 4
linki

Konkluzja

Wykonując projekt związany z opracowaniem plakatu mieliście możliwość poszerzenia swoich wiadomości na temat krajów sąsiadujących z PolskA, a także zapoznania się z wieloma możliwościami zastosowań komputerów w wielu dziedzinach: ustalenia planu wycieczki, sporządzania jadłospisu, poznania kilku podstawowych zwrotów w danym języku. Spróbujcie sami wykorzystywać te umiejętności do własnych działań związanych z poszerzaniem wiedzy z wielu innych dziedzin nauki.
POWODZENIA!POWRÓT DO MENU