Przemoc w szkole
jak rozpoznać i jak unikać?

zajęcia wg. programu "Spójrz inaczej na agresję"
webquest dla klasy VI szkoły podstawowej
anna.radzicka@gmail.com
Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby

WprowadzeniePrześladowanie i dokuczanie może dotyczyć każdego, niezależnie od jego wyglądu, umiejętności, zdolności czy sprawności fizycznej. Niektóre osoby mogą wyglądać lub zachowywać się tak, że inni częściej im dokuczają. Ofiary przeżywają trudne emocje - poczucie poniżenia i upokorzenia, wstyd, lęk, rozpacz i smutek. Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności.
Lekcja ta dotyczy zachowania agresywnego z jakim spotykacie sie w szkole. Spróbujemy zdefiniować co znaczy agresja i jak ją odróżnić od złości. Jak pomóc, co zrobić, kiedy ktoś silniejszy lub grupa robi krzywdę osobie słabszej

powrót do menu


Zadanie


Chciałabym, aby udało Wam sie zgromadzić najważniejsze i najpotrzebniejsze informacje o agresji i przemocy w szkole. Informacje dotyczące samego zjawiska "agresji", jak też informacjE o zdarzeniach w naszej szkole. Zadanie będzie polegało na pracy w trzech grupach. Każda grupa wybierze lidera, który będzie informował mnie o postępach pracy.Jemu też będę przekazywała wskazówki i rady. Na wykonanie zadania, każda grupa ma około trzy tygodnie. Wyniki swojej pracy przedstawicie w różnych formach: prezentacji plakatu, referatu, scenek sytuacyjnych. Najpierw prezentacja odbędzie się na forum klasy, gdzie dokonam oceny waszej pracy zgodnie z kryteriami podanymi w tabeli ewaluacyjnej. Następnie zorganizujemy apel samorządowy dla całej szkoły i zaprezentujecie zdobytą wiedzę na temat agresji , jak też doradzicie jak się zachować, bronić przed takimi sytuacjami.

! ! ! POWODZENIA ! ! !


powrót do menu


Proces

 • Podzielcie się na grupy
 • Wybierzcie lidera grupy
 • Rozdzielcie między sobą poszczególne zadania

  1 grupa - NAUKOWCY
  Odpowiada na pytania:
  1. Co to jest "złość", "agresja","przemoc"?
  2. Jakie znasz rodzaje przemocy, agresji?
  3. Z jakimi formami przemocy można spotkać się w szkole? Nastęnie...
  4. Przygotowuje prezentację, referat.
  5. Sporządza plakat z hasłami "AGRESJA". "BRAK AGRESJI"
  6. Ustala, które z poniższych zachowań są agresją, a które nie? I dlaczego?
  7. Na koniec przedstawia po 2 SCENKI SYTUACYJNE ukazujące zachowania agresywne oraz nieagresywne.


  2 grupa - DZIENNIKARZE
  Odpowiada na pytania:
  1. Jakie są (mogą być) konsekwencje zachowania się agresywnego dla wszystkich jego uczestników (ofiary, sprawcy, świadków)?
  2. Co mogą zrobić osoby dorosłe w ich szkole, aby nie było w niej przemocy?
  3. Przeprowadza wywiad wśród nauczycieli i uczniów z jakimi formami przemocy spotykają się najczęciej w szkole.
  4. Tworzy plakat, prezentację do odpowiedzi na pytania.
  5. Przygotowuje dwie scenki ukazujące konsekwencje.


  3 grupa - DORADCY
  Odpowiada na pytania:
  1. Jak się zachować będąc wiadkiem przemocy?
  2. Jak mamy się zachować, będąc ofiarą?
  3. Kto może nam pomóc?
  4. Gdzie zadzwonić? Następnie....
  5. Drukuje obrazki i wybiera dwa z nich.
  6. Pisze przykładowy tekst w chmurce rozwiązujący daną sytuację (mogą być własne pomysły na scenki)
  7. Tworzy zasady, rady jak powinnien zachować się świadek, a jak ofiara przemocy   powrót do menu


   Ewaluacja

   Praca oceniana będzie na podstawie poniższych kryteriów oraz obserwacji w trakcie prezentacji.

   Wymagania

   Podstawowe

   Pełne

   Wykraczające

   Punkty

   Zawartość merytoryczna

   Treść informacjiprzedstawiona nieciekawie,z błędami ortograficznymii interpunkcyjnymi.Wybrane informacjesą mało interesujące. Temat prawidłowo przygotowany. Informacje zawarte związane z tematem, nieliczne błędy ortograficzne czy interpunkcyjne. Temat opracowany w sposób ciekawy.Zawarte informacje zostaly poszerzone o ciekawe wnioski. Bezbłędnie.
   1-5

   Wykonanie

   Forma graficzna plakatu wykonana niestarannie. Plakat zawiera mało elementów graficznych. Forma plakatu bardzo przejrzysta. Zastosowano różnorodne techniki plastyczne. Nieliczne błędy. Plakat bardzo ciekawy. Strona graficzna wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano różnorodne techniki plastyczne, oryginalne pomysły i rozwiązania
   1-5

   Zaangażowanie grupy,umiejętność współpracy.

   Brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy. Zaangażowanie w prace tylko niektórych członków grupy. Widoczne nieporozumienia w grupie. Bardzo dobra współpraca całej grupy. Zaangażowanie wszystkich członków grupy.
   1-5

   Prezentacja

   Prezentacja mało ciekawa. Brak pewności siebie u prowadzącego prezentację. Prezentacja ciekawa, ale brak dobrego przygotowania uczniów. Prezentacja przedstawiona w bardzo nowatorski i ciekawy sposób.
   1-5   Punkty Ocena
   18 - 20 celujący
   14 - 17 bardzo dobry
   10 - 13 dobry
   8 - 10 dostateczny
   5 - 7 dopuszczający
   0 - 4 niedostateczny


   powrót do menu
   Konkluzja


   Będąc ofiarą przemocy szkolnej bardzo rzadko mówimy o swoich problemach nauczycielom. Uczniowie obawiając się ośmieszenia milczą. Obawiają się też pogorszenia swojej sytuacji, zemsty ze strony prześladowców.
   Statystyki za 2002 rok podają liczbę 209 samobójstw osób w wieku 17-20 lat. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dzieci młodsze niż 17 lat? Podobno są to liczby rzędu 50/60 samobójstw rocznie - TO NA PEWNO O 50 ZA DUŻO !.
   Dlatego uczniowie muszą umieć w porę rozpoznać agresję i wiedzieć, jak się bronić i jak uchronić innych, słabszych przed przemocą i prześladowaniem.

   powrót do menu
   Uwagi

   Zasady przygotowania i omawiania scenek są następujące:

   1. Uczniowie sami przygotowują scenkę, sami również wybierają role, jakie w niej zagrają.
   2. Nauczyciel w miarę potrzeby pomaga im w tym, nie sugerując jednak rozwiązań i sposobu gry.
   3. Po zagraniu scenki widzowie dzielą sie swoimi uwagami z "aktorami"
   4. Podsumowanie scenki polega na wyciągnięciu z niej najważniejszych wniosków i porównanie z prezentacją, omówienie.
   5. Na koniec "aktorzy" mówią jak czuli się w swojej roli, co było dla nich trudne, czy są zadowoleni z zaproponowanego rozwiązania.

   powrót do menu   Źródła, zasoby


   Oto linki do stron, które pomogą wam w pracy nad zadaniem

  1. Agresja i jej przyczyny
  2. Przemoc w szkole
  3. Gdzie szukać pomocy
  4. program "STOP PRZEMOCY"
  5. artykuł o agresji w szkole
  6. słownik z pojęciami psychologicznymi
  7. "Wikipedia"


   Oto lista książek

  8. Dambach K. E., Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, GWP. Gdańsk 2003.
  9. Kmiecik-Baran K., Cieślak W., Bez zgody na przemoc w szkole i pracy, Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", Gdańsk 2001.
  10. Pufal Struzik Irena red.Libiszowska-Żółtkowska Maria, Ostrowska Krystyna red. "Agresja w szkole"
  11. Pluta Teresa "Agresja w szkole diagnoza i profilaktyka". Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym

   powrót do menu


   data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu