TWIERDZENIE TALESA

WebQuest dla klasy III gimnazjum

Anna Stańska
e-mail


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Uczniowie!
Na pewno wielokrotnie zdobywaliście z pomocą komputera różne informacje z geografii, historii, biologii czy fizyki. Chciałabym Was przekonać, że komputer, a w szczególności Internet, mogą Wam również pomóc w zdobywaniu wiedzy matematycznej. Zadanie jakie stawiam przed Wami, nie tylko poszerzy i zgłębi wasze wiadomości matematyczne, ale i wzbudzi w Was większe zainteresowanie tym przedmiotem.

 Zadanie

    Zadanie będzie polegało na:

  • Zebraniu wiadomości dotyczących twierdzenia Talesa oraz jego zastosowania w matematyce i nie tylko.
  • Opracowaniu zebranych materiałów i przygotowaniu prezentacji.


 

Wróć do początku


Proces

Praca będzie odbywała się w grupach czteroosobowych.

W każdej grupie wybieracie lidera, odpowiedzialnego za przebieg Waszych badań i wybieranie informacji,które zamieścicie w prezentacji.

Pozostała trójka zajmie się wyszukiwaniem informacji, a później tworzeniem opracowania w formie prezentacji multimedialnej. Wyszykując informacje możecie korzystać ze stron, które znajdują się poniżej lub znaleźć inne źródła informacji.

Tworząc opracowania dbajcie nie tylko o poprawność matematyczną, ale także ortograficzną i stylistyczną.

Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę Swoich możliwości, to opracowanie wykonacie szybciej i lepiej.


MIŁEJ I OWOCNEJ PRACY!

 Ewaluacja

Kryteria oceny pracy indywidualnej i grupowej


Kryteria oceny pracy indywidualnej:


Ocena indywidualna będzie dokonywana w trakcie pracy nad projektem w wyniku obserwacji dokonywanej przez nauczyciela oraz rozmów na temat gromadzonych informacji.


Wymagania

Podstawowe

1pkt

Rozszerzające

2pkt

Dopełniające

3pkt

Wykraczające

4pkt

Punkty

 

Uczestnictwo w pracy

 

Bardzo małe zaangażowanie
Średnie zaangażowanie się w pracę grupy
Aktywność, pomysł
Praca systematyczna, kontrola całego projektu

 

Gromadzenie i opracowanie materiału

 

 

Wykorzystanie dwóch źródeł informacji
Zgromadzenie materiału z kilku źródeł
Wykorzystanie wszytskich wskazanych źródeł i wybranie istotnych informacji
Dodatkowe informacje

 

Znajomość twierdzenia oraz jego zastosowania

 

 

Wymienienie twierdzenia, ale bez zrozumienia i opisu zastosowania
Podanie treści twierdzenia
Opisanie twierdzenia wraz z rysunkiem. Wskazanie i wyjaśnienie zastosowania w różnych dziedzinach
Objaśnienie twierdzenia na podstawie rysunku, wyjaśnienie zastosowania

 

Prezentacja

 

 

Mało efektów, błędy
Odpowiednia budowa i przedstawienie zagadnienia
Ciekawy opis, bezbłędna, wyczerpana istota zagadnienia
Prawidłowo przedstawiony problem z dużą ilością środków wzmacniających odbiór

 Kryteria oceny pracy grupowej:


Informacje na temat pracy grupowej będą gromadzone na bieżąco w trakcie pracy nad projektem.Produkt końcowy zostanie oceniony oddzielnie.


 

Wymagania

Podstawowe

1pkt

Rozszerzające

2pkt

Dopełniające

3pkt

Wykraczające

4pkt

Punkty

 

Atmosfera w grupie

 

Wywiązanie się z obowiazków, komunikacja
Odpowiedzialność za wykonywaną pracę
Współuczestnictwo, rywalizacja
Kreatywność, wsparcie, zaufanie, punktualność

 

Efekt pracy - prezentacja

 

 

Błędy, brak logiki i spójności, brak estetyki
Braki w spójności treści, praca zawiera tylko najważniejsze aspekty
Prawidłowa budowa, właściwie zastosowana termonologia
Prezentacja oryginalna, poprawna pod każdym względem(gramatyka, styl, terminy, grafika)

 

Konkluzja

Internet to olbrzymie źródło informacji. Warto z tej kopalni wiedzy korzystać. Przekonaliście się o tym, że można w ten sposób również zgłębiać wiedzę matematyczną, a to , czego nauczyliście się i dowiedzieliście o twierdzeniu Talesa, było dla Was przygodą z matematyką i zachęci Was do większego zainteresowania tym przedmiotem.
 Uwagi Źródła, zasoby

http://www.bazywiedzy.com/twierdzenie-Talesa.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Talesa

http://www.filozofia.traugutt.net/starozytnosc,10.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tales_z_Miletu

http://www.wiw.pl/filozofia/filozofowie/tales_z_miletu_001.asp

http://pl.wikibooks.org/wiki/Matematyka_dla_liceum/Planimetria/Twierdzenie_Talesa

http://www.matmaserwis.scholaris.pl/starozyt/tales.html

http://www.scholaris.edu.pl/cms/index.php/resources/3066.html

http://www.matmaserwis.scholaris.pl/niezbed/tw_talesa.html

http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/geom6/geometria6/prezentacja/tales.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tales_z_Miletu

http://www.matematyka.pl/61854.htm

http://www.edu-net.pl/subjects/matematyka/sim.htm

 


Data ostatniej aktualizacji: 5 maj 2008