Ochrona lasów

WebQuest dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

Wykonany przez

Agnieszka Wińska
mkalisz7@wp.plM E N U

WPROWADZENIE| ZADANIE| PROCES| EWALUACJA| KONKLUZJA| UWAGI| ŹRÓDŁA, ZASOBY


WPROWADZENIE

Las to zbiorowisko roślin, zwierząt i grzybów. Najważniejszymi roślinami w lesie są drzewa. Oprócz nich w lesie rosną krzewy, paprocie oraz małe rośliny zielone. Las stwarza doskonałe warunki dla zwierząt. Istnienie lasów jest warunkiem koniecznym do utrzymania życia na Ziemi, dlatego wszyscy musimy dbać, aby było ich jak najwięcej.

Podstawowe cele:

dostrzeganie wpływu lasu na poprawę stanu zdrowia człowieka

przekonanie o konieczności ochrony lasów

 

POWRÓT DO MENU


ZADANIE

Waszym zadaniem będzie opisać:

 • rozmieszczenie lasów w Polsce;
 • ekologiczne i gospodarcze funkcje lasu:
 • przyczyny zmniejszenia się obszarów leśnych w Polsce;
 • zagrożenia na jakie narażone są lasy;
 • sposoby ochrony lasów;

  wymagany jest dostęp do internetu, prace mają być wykonane w postaci prezentacji PowerPoint wzbogacone o fotografie

   

  POWRÓT DO MENU


  PROCES

  1. Będziecie pracowć w grupach czteroosobowych;
  2. Każda z grup wylosuje zadanie do wykonania;
  3. W każdej grupi wybrany będzie lider- koordynator działań;
  4. Pracę podzielicie między siebie sprawiedliwie;
  5. Wykonaną pracę zaprezętujecie na forum klasy;

   

  POWRÓT DO MENU


  EWALUACJA

  Prace są wykonywane w grupach, dlatego każda osoba w grupie otrzyma taką samą ocenę.

  W tabeli jest opisane co będzie brane przy ocenie prac.


  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Poziom merytoryczny opracowania.

   

  Informacje są pobieżne.
  Informacje poprawne, brak szczegółów.
  Informacje poprawne, dużo szczegółów.
  Informacje wykraczające poza założone cele.
  1-4

   

  Jakość prezentacji

   

   

  Nieestetyczna, brak elementów graficznych.
  Zły dobór kolorów, mała trzcionka, uboga ilość grafiki.
  Dość przejżysta, ciekawa grafika, prawidłowy dobór kolorów, odpowiednia trzcionka.
  Przejżysta, czytelna,wizualna.
  1-4

   

  Wsółpraca w grupie.

   

   

  Brak współpracy w grupie.
  Praca indywidualna, pojedyńczy wkład członków grupy.
  Dobra organizacja, współpraca w grupie.
  Doskonała organizacja i widoczna współpraca wszystkich członków grupy.
  1-4

   

  Styl i forma prezentacji ustnej.

   

   

  Wypowiedzi ustne odbiegają od pokazywanej prezentacji.
  Dość dobrze przekazywane informacje.
  Dobrze przekazywane informacje.
  Bardzo dobrze przekazywane informacje.
  1-4

   

  Skala oceniania:

  ocena bardzo dobra (5): 100% - 91%

  ocena dobra (4): 90% - 76%.

  ocena dostateczna (3): 75% - 56% .

  ocena dopuszczajaca (2): 55% - 35%.

  ocena niedostateczna (1): 34% i mniej.

  POWRÓT DO MENU


  KONKLUZJA

  Uważam, że prace którą wykonacie na pewno przyczyni się do pogłębienia waszej wiedzy.

  Mam nadzieję, że będziecie uświdamiać innych o konieczności ochrony lasów.

   

  POWRÓT DO MENU


  UWAGI

  Pracę należy wykonać podczas trzech jednostek lekcyjnych.

   

  POWRÓT DO MENU


  ŹRÓDŁA, ZASOBY

  Do przygotowania pracy możecie korzystać z podręcznika.

  Do przygotowania pracy możecie korzystać z wyszukiwarek internetowych:

  SZUKACZ
  GOOGLE
  EDUSEEK


  POWRÓT DO MENU

  22.05.2008 rok. Wykonano na podstawie szablonu