WPROWADZENIE

 

ZADANIA

 

ZASOBY

 

PROCES

 

EWALUACJA

 

PODSUMOWANIE

 

Ewaluacja


Praca zostanie oceniona zespołowo:

 

Minimalne

1 pkt

Średnie

2 pkt

Dobre

3 pkt

Wzorowe

4 pkt

Pkt
Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, właściwie dobrane
opisy, wystarczajaca ilość informacji)
Duża
pobieżność w opracowanym materiale,
zbyt mała
ilość
informacji, zbyt mała ilość zdjęć
Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz właściwych opisów Pokaźny zbiór informacji oraz zdjęć, lecz brak opisów dzieł, bądź brak
innych ważnych elementów
Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania, dołączone wszystkie wymagane zdjęcia wraz z opisami 1-4
Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji ustnej) Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy, przekaz ustny mało ciekawy, nie zachęcający Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób,
widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący i oryginalny sposób,
widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów
poparte dużą pewnością
siebie
1-4

Poprawność i jakość wykonania prezentacji multimedialnej (przejrzystość, czytelność, odpowiedni dobór informacji, szata graficzna, styl, oryginalność itd.)

Prezentacja nieestetyczna i nieczytelna, uboga, brak najważniejszych zdjęć Prezentacja dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość zdjęć, brak opisów, nielogiczna całość

Prezentacja ciekawa graficznie, prawidłowo dobrane kolory, rozmiar
czcionek, czytelna,
logiczna całość

Bardzo dobrze zaprojektowana prezentacja, atrakcyjna graficznie, ciekawa, oryginalna, zachęcająca tematem,
ciekawe opisy, wystarczająca ilość informacji

1-4
Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie) Brak
współpracy
Praca indywidualna, mała kolektywność

Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie

Doskonała współpraca
całej grupy
1-4