WPROWADZENIE

 

ZADANIA

 

ZASOBY

 

PROCES

 

EWALUACJA

 

PODSUMOWANIE

 

 

 

Autor: Anita Wyralska

WEBGUEST:


IMPRESJONIZM JAKO BUNT PRZECIWKO SALONOWI


   Impresjonizm - to nowy kierunek w sztuce przypadający na drugą połowę XIX wieku.

   Były to czasy, kiedy świadectwem kariery artystycznej był sukces na Salonie. Salon popierał wystawiał i nagradzał tylko nieskazitelnie wykończone, konwencjonalne obrazy o treści historycznej, religijnej i mitologicznej.

   W 1874 roku grupa artystów zbojkotowała Salon i zorganizowała własną wytawę nadając nowy bieg sztuce zwany Impresjonizmem...

   W histporii sztuki to zupełnie nowy dział, nowe wydarzenie i wielkie zmiany.

   Waszym zadaniem będzie stworzenie wirtualnej wystawy impresjonistycznej, dzięki której będzie można:

- poznać głównych przedstawicieli tego kierunku

- obejrzeć obrazy wielkich artystów

- poznać ówczesną technikę oraz paletę malarską

- zrozumieć tematykę dzieł