WPROWADZENIE

 

ZADANIA

 

ZASOBY

 

PROCES

 

EWALUACJA

 

PODSUMOWANIE

 

 

 

Proces


   Dzielicie się na 5 grup, w każdej grupie należy wybrać osobę odpowiedzialną za proces. Następnie losujecie zadania dla swojego zespołu:

Grupa 1:

Korzystając z zasobów Internetu odszukajcie informacje:

- kiedy, gdzie i jak powstał Impresjonizm

- co było tematem prac artystów, główne założenia

- z jakiej palety malarskiej korzystali oraz na czym polegała ta nowa technika malarska

Grupa 2:

Korzystając z zasobów Internetu odszukajcie:

- podstawowe informacje o 2 artystach:

 • Claude Monet i Paul Cezanne tj. lata życia, pochodzenie, najistotniejsze wydarzenia w życiu, co miało wpływ na twórczość artysty

Grupa 3:

Korzystając z zasobów Internetu odszukajcie:

- podstawowe informacje o 2 artystach:

 • August Renoir i Alfred Sisley tj. lata życia, pochodzenie, najistotniejsze wydarzenia w życiu, co miało wpływ na twórczość artysty  


  Grupa 4:

Korzystając z zasobów Internetu odszukajcie:

- podstawowe informacje o 2 artystach:

 • Eduard Manet i Edgar Degas tj. lata życia, pochodzenie, najistotniejsze wydarzenia w życiu, co miało wpływ na twórczość artysty

Grupa 5:

Korzystając z zasobów Internetu odszukajcie:

 • zdjęcie portretowe artystów, zdjęcia ich 3 najsłynniejszych obrazów wraz z tytułami oraz krótkim opisem - Claude Monet, Edgar Degas,August Renoir , Alfred Sisley,Eduard Manet,Paul Cezanne
 • ciekawostki impresjonistyczne

     Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji oraz zdjęć przystąpcie do tworzenia wirtualnej wystawy w programie PowerPoint:

  Plan prezentacji:
 1. IMPRESJONIZM JAKO BUNT PRZECIWKO SALONOWI
 2. NARODZINY IMPRESJONIZMU:
  - okres
  - miejsce
  - wydarzenie
 3. TEMATYKA MALARSTWA
 4. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
 5. NOWA TECHNIKA MALARSKA
 6. PALETA
 7. ARTYŚCI (portret, życie, twórczość, największe dzieła: zdjęcia, tytuły, opis)
  - Claude Monet
  - Eduard Manet
  - Paul Cezanne
  - August Renoir
  - Alfred Sisley
  - Edgar Degas
 8. CIEKAWOSTKI IMPRESJONISTYCZNE