WebQuest dla gimnazjum

Autor projektu:
Beata Siwiec


M E N U

Wprowadzenie
Zadania
Proces
Zasoby
Ewaluacja
Konkluzja


Wprowadzenie

Sól - krótkie słowo i szybkie skojarzenie: przyprawa kuchenna.
Owszem, sztuka kulinarna wiele soli zawdzięcza, ale to przecież niejedyna dziedzina życia, w której ten związek chemiczny ma swoje zastosowanie.
Medycyna, przemysł kosmetyczny a nawet rolnictwo i budownictwo na soli stoi.
Nie wierzysz?
Zostań ekspertem.

powrót do menu

Zadania

W grupach eksperckich przygotuj odpowiednie materiały dotyczące zastosowania soli.
Zagadnienia do opracowania:

 1. Sole w łazience
 2. Sole w aptece
 3. Sole w rolnictwie
 4. Sole w budownictwie
 5. Sole w kuchni
 6. Poradnik E - soli

powrót do menu

Proces

Zadanie można wykonać w grupach 3 - 4 osobowych lub indywidualnie.

 • Wybierz jeden z tematów
 • Jeśli wybierzesz temat 6, musisz zanalizować etykiety po opakowaniach produktów, pod kątem obecności chemicznych dodatków z grupy soli
 • Zapoznaj się z dostępnymi źródłami (zasoby), zwróć uwagę na elementy, które pasują do twojej działki
 • Wybieraj rzeczy istotne i interesujące
 • Być może czytając materiały źródłowe znalazłeś ciekawy materiał, który pasuje do tematu innej grupy, przekaż kolegom te informacje, na pewno się ucieszą
 • Sporządź plan pracy, wypunktuj rzeczy o których chcesz pisać
 • Na podstawie planu przygotuj treść - staraj się ujmować rzeczy w sposób ciekawy i interesujący (łatwiej zapamiętać jakąś ciekawą historyjkę, anegdotę), ale jednocześnie rzeczowy i konkretny
 • Podaj spis źródeł z których ostatecznie skorzystałeś
 • Przygotuj prezentację efektów swojej pracy
  • powinna ona zawierać: opis omawianego zagadnienia i przykłady zastosowań
  • atrakcyjność mogą podnieść m.in. własne zdjęcia, rysunki, etykiety czy opakowania związane z omawianym zagadnieniem
  • praca powinna być przygotowana w ciekawy sposób np. w programie Power Point, pamiętaj jednak o zachowaniu właściwej struktury i odpowiedniej formy technicznej
  • prezentacja ma charakter ustny i każda grupa ekspercka musi ją przedstawić

powrót do menu

Zasoby

Wykonując zadanie możecie korzystać z poniższych stron internetowych:

 1. Praktyczne zastosowanie wybranych soli nieorganicznych
 2. Sole ważne gospodarczo
 3. Zasosowanie soli nieorganicznych
 4. Sole w życiu codziennym
 5. Sole wokół nas - bardzo ciekawa strona
 6. Sole - budowa, nazewnictwo i zastosowanie
 7. Sole w nas i wokół nas

 8. Dodatki do żywności
 9. Chemiczne dodatki do żywności
 10. Informacje o żywności
 11. Lista E
 12. Benzoesan sodu
 13. Sorbinian potasu - środek konserwujący

 14. Nawozy
 15. Nawozy sztuczne
 16. Sole w rolnictwie
 17. Azotany

 18. Bromek sodu
 19. Chlorek sodu
 20. Siarczany
 21. Węglany

 22. Surowce farmaceutyczne
 23. Co można kupić w aptece?

powrót do menu

Tabela ewaluacyjna

Każda z grup będzie miała wystawioną ocenę zgodnie z tym, na ile zrealizowała przyjęte zadanie oraz czy zrealizowała założone cele.

Termin realizacji: 2 miesiące

Ocenianie odbędzie się na podstawie poniższych kryteriów:

Wymagania Początkujący
1
Rozwijający
2
Zaawansowany
3
Ekspert
4
Punkty
Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna. Zebrane materiały są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość. Zebrano podstawowe informacje i dane, występują luki w zgromadzonej wiedzy. Zebrano wystarczającą ilość danych, które zostały uporządkowane w logiczną całość. Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczające poza założone cele, są nowatorsko skonstruowane. 1 - 4
Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji). Prezentacja mało ciekawa, brak przygotowania i własnej opinii. Prezentacja ciekawa, lecz brak zaangażowania wszystkich członków zespołu i własnej opinii. Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, uporządkowanie informacji, zaangażowanie uczniów w realizacje projektu. Wzorowa, oryginalna prezentacja, informacje przedstawione w sposób ciekawy, nowatorski. Zaangażowanie wszystkich uczniów, poparte dużą pewnością siebie. 1 - 4
Atrakcyjność i organizacja tekstu. Format pracy i organizacja treści są nieczytelne dla czytelnika. Słaba estetyka opracowania. Niedbałe formatowanie tekstu. Praca ma dobrze zorganizowaną treść. Poprawne formatowanie tekstu. Dobrze dobrana wielkość i rodzaj czcionki . Czytelny układ treści. Praca ma atrakcyjną formę i dobrze zorganizowaną treść. Czytelny i estetyczny układ pracy. Praca ma wyjątkowo atrakcyjną formę, właściwie dobraną czcionkę i dobrze zorganizowaną treść. 1 - 4
Przyrost wiedzy Uczniowie wykazują niewystarczającą wiedzę na prezentowany temat. Uczniowie potrafią przekazać wiedzę potrzebną do tworzenia prezentacji. Uczniowie potrafią precyzyjnie przekazać wiedzę potrzebną do tworzenia prezentacji. Wiedza uczniów wykracza poza ramy określone zadaniem. 1 - 4


Skala ocen:

Ocena Ilość punktów
celująca 16 - 15
bardzo dobra 14 - 13
dobra 12 - 10
dostateczna 9 - 8
dopuszczająca 7 - 6
niedostateczna 5 - 0

powrót do menu

Konkluzja

Celem waszego zadania było zapoznanie się z zastosowaniem soli w życiu codziennym oraz wyjaśnieniem oznaczenia symboli "E..." na etykietach produktów spożywczych.
W waszej pamięci powinna zostać wiedza o wpływie tych substancji chemicznych na organizm człowieka oraz na środowiska naturalne.
Powinniście także wiedzieć, że pod słowem sól kryją się różne związki wykorzystywane przez ludzi.

powrót do menu

zdjęcia wykonał: Jan Nowak


azotan(V) sodu