ZNAKI DROGOWE
EDYTA DECA
LEKCJA DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

M E N U

WSTĘP
ZADANIE
PROCES
ZASOBY
TABELA EWALUACYJNA
KONKLUZJA

WSTĘP

W RUCHU DROGOWYM UCZESTNICZĄ LUDZIE W KAŻDYM WIEKU. JAKO MAŁE DZIECI PIERWSZE KROKI STAWIALIŚCIE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH. W WIEKU SZKOLNYM JUŻ SAMODZIELNIE UCZESTNICZYCIE W RUCHU DROGOWYM JAKO PIESI, KIERUJĄCY ROWEREM CZY NA ROLKACH. OD WASZEGO PRZYGOTOWANIA DO CZYNNEGO UCZESRNICTWA W RUCHU DROGOWYM ZALEŻY W ZNACZNEJ MIERZE ZARÓWNO WASZE BEZPIECZEŃSTWO JAK I BEZPIECZEŃSTWO INNYCH. ZNAKI DROGOWE SĄ JEZYKIEM POROZUMIEWANIA SIĘ ZARÓWNO PIESZYCH JAK I ZMOTORYZOWANYCH. WPROWADZAJĄ ONE NA DROGACH ŁAD I PORZĄDEK.

POWRÓT DO MENU

ZADANIE

WASZYM ZADANIEM JEST PODZIELENIE SIĘ NA 4 GRUPY PIĘCIOOSOBOWE I ODSZUKANIE JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY ZNAKÓW DROGOWYCH DANEGO RODZAJU ORAZ ICH ZNACZENIA. WYNIKI WASZEJ PRACY PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ W FORMIE PLAKATU.


POWRÓT DO MENU

PROCES

 1. BĘDZIECIE PRACOWAĆ W CZTERECH GRUPACH. W KAŻDEJ GRUPIE WYBIERZCIE LIDERA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEBIEG WASZEJ PRACY.
 2. LIDERZY LOSUJĄ JEDEN RODZAJ ZNAKÓW DROGOWYCH I O TYCH ZNAKACH BĘDZIECIE ZBIERAĆ INFORMACJE.
 1. ZNAKI OSTRZEGAWCZE
 2. ZNAKI NAKAZU
 3. ZNAKI ZAKAZU
 4. ZNAKI INFORMACYJNE


POWRÓT DO MENU

ZASOBY


W CELU ZEBRANIA POTRZEBNYCH INFORMACJI MOŻNA KORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH STRON INTERNETOWYCH.


ZNAKI DROGOWE
WIKIPEDIA
POWRÓT DO MENU

TABELA EWALUACYJNA

WYKONANIE
ZADANIA
POCZĄTKOWE ROZWINIĘTE ZAAWANSOWANE WZOROWE PUNKTY
POZIOM MERYTORYCZNY PLAKATU MAŁO INFORMACJI WIADOMOŚCI NIEKOMPLETNE Z LICZNYMI BŁĘDAMI MERYTORYCZNYMI WIADOMOSCI NIEKOMPLETNE, BRAK BŁĘDÓW MERYTORYCZNYCH PEŁNY OPIS, INFORMACJE ZAPISANE KRÓTKO I ZWIĘŹLE 1 - 4
WYKONANIE PLAKATU PLAKAT TYLKO ZACZĘTY PLAKAT NIEESTETYCZNY, MAŁY PLAKAT DOBRZE ZAPROJEKTOWANY,CZYTELNY, Z RYSUNKAMI BEZ BŁĘDÓW PLAKAT BARDZO DOBRZE ZAPROJEKTOWANY,CZYTELNY, Z RYSUNKAMI BEZ BŁĘDÓW 1 - 4
WSPÓŁPRACA W GRUPIE CAŁKOWITY BRAK WSPÓŁPRACY WIĘKSZOŚĆ PRACY INDYWIDUALNEJ DOBRA ORGANIZACJIA PRACY GRUPY, WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE DOSKONAŁA WSPÓŁPRACA W CAŁEJ GRUPIE 1 - 4

OCENY

 1. 14 PKT - CELUJĄCY
 2. 13 - 12 PKT - BARDZO DOBRY
 3. 11 - 10 PKT - DOBRY
 4. 9 - 7 PKT - DOSTATECZNY
 5. 6 - 4 PKT - DOPUSZCZAJĄCY
 6. 3 - 0 PKT - NIEDOSTATECZNY

POWRÓT DO MENU

KONKLUZJA


CELEM WASZEGO ZADANIA BYŁO ZAPOZNANIE SIĘ Z PODSTAWOWYMI ZNAKAMI RUCHU DROGOWEGO. PRZEDSTAWIENIE SWOICH WIADOMOŚCI W FORMIE PLAKATU POZWOLI WAM UTRWALAĆ WIEDZĘ ORAZ UMOŻLIWI POZNANIE INNYCH ZNAKÓW. MAM NADZIEJĘ, ŻE INFORMACJE ZDOBYTE PODCZAS LEKCJI POZWOLą WAM BEZPIECZNIEJ PORUSZAĆ SIĘ PO ULICY.


POWRÓT DO MENU