Mikołaj Kopernik
WebQuest dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

 

Wykonany przez

mgr Hannę Zielińską


zielinskahanna@wp.pl

gora

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby

 

Wprowadzenie

Co roku w marcu obchodzimy Święto Patrona naszej Szkoły oraz tydzień Kopernikowski. Temu wydarzeniu towarzyszą konkursy, apele i zabawy. Celem Waszej pracy jest przybliżenie sylwetki Mikołaja Kopernika młodszym kolegom. Przygotujecie folder na ten temat.

 

Wróć do początku

 


 

Zadanie

Waszym zadaniem jest stworzenie folderu w postaci albumu. Powinien on zawierać życiorys naszego Patrona i jego osiągnięcia, odkrycia. Dotrzyjcie do informacji o miejscach związanych z nim związanych na polskiej ziemi i na świecie. Sprawdźcie, w jakich miastach można znaleźć jego pomniki. Wymieńcie tytuł najsłynniejsze jego pracy oraz wskażcie, jakie posiadał zawody. Wyszukajcie ciekawe informacje z jego życia, podajcie nazwę epoki, w której żył oraz nazwy miast, z którymi był związany.

 

 

Wróć do początku

 


 

Proces 

Zanim zaczniecie pracę podzielcie się na zespoły czteroosobowe. Każda grupa wybiera lidera – osobę odpowiedzialną za poprawne wykonanie zadania. Możecie szukać informacji w Internecie oraz korzystać z innych źródeł. Każda grupa prezentuje efekty swojej pracy w postaci plakatu i krótkiej wypowiedzi ustnej. Plakaty mogą zawierać opisy, fotografie, rysunki i krzyżówki. Należy zadbać o formę plastyczną, poprawność stylistyczną i ortograficzną.

Na wykonanie pracy macie miesiąc. Możecie korzystać z konsultacji u nauczyciela dwa razy w tygodniu w poniedziałki
i środy po godzinie 1500.

 

 

 

Wróć do początku


 

Ewaluacja

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Właściwy dobór i przetworzenie informacji.

Informacje niepełne, nieuporządkowane.

Informacje pełne, poprawnie uporządkowane, mało materiałów.

Informacje pełne, poprawnie uporządkowane,  niewiele materiałów.

Informacje obszerne, uporządkowane, właściwie dobrane do tematu.

Styl i forma prezentacji ustnej.

Wypowiedź mało ciekawa, brak przygotowania.

Wypowiedź ciekawa, niewielkie błędy językowe.

Ciekawa, poprawna wypowiedź wszystkich członków zespołu.

Bardzo interesująca wypowiedź wszystkich członków zespołu, bez błędów językowych.

Strona graficzna pracy.

Uboga w szczegóły, brak elementów graficznych.

Wykonana starannie, uboga strona graficzna.

Praca estetycznie wykonana, ciekawa forma graficzna.

Praca bardzo dobrze zaprojektowana, wiele ciekawych elementów graficznych.

Umiejętność pracy zespołowej.

Brak współpracy.

Praca indywidualna, niewielki wkład całego zespołu.

Dobra organizacja i zgodna współpraca.

Doskonała organizacja i współpraca.

 

Wróć do początku


 

Konkluzja

Wasza praca dostarczy nie tylko Wam, ale i innym możliwość pogłębienia wiedzy, dużo satysfakcji. Dzięki tej pracy wasi koledzy będą mieli ułatwiony dostęp do wiedzy o patronie naszej Szkoły. Wy sami możecie dzięki zdobytej wiedzy brać udział w konkursach i dobrze się przy tym bawić.

 

 

 

Wróć do początku


 

Źródła, zasoby

 

Wikipedia

Encyklopedia PWN

Leksykon

Seweryn

Portalwiedzy

MikołajKopernik.plGorące podziękowania dla wszystkich uczestników projektu
za zaangażowanie i ciężką pracę.

 

 

 

 

 

Wróć do początku