CHCĘ MIESZKAĆ W JAPONII


JAPONIA a POLSKA


WEBQUEST DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ


PRZYGOTOWAŁA IZABELA GRZELAK


E-MAIL: grzelak.izabela@sp81.edu.pl

M E N U

WPROWADZENIE
ZADANIE
PROCES
EWALUACJA
TABELA EWALUACYJNA
PODSUMOWANIE
LINKI

WPROWADZENIE

Zamierzasz zamieszkać w jednym z krajów Azji - Japonii. Nie jesteś jednak całkowicie zdecydowany. Podjęcie tej decyji to dla Ciebie nielada problem. Zanim kupisz bilet lotniczy i spakujesz swoje walizki musisz się dobrze zastanowić.
Dokonaj porównania Japonii i Polski.

POWRÓT DO MENU

ZADANIE

Zadania do wykonania.
Pracując w zespołach 4 lub 5-osobowych będziecie musieli wziąć po uwagę :
* informacje ogólne o krajach
* obyczaje
* religia
* kuchnia
* miejsca, które warto zobaczyć

Następnie każda grupa przygotuje ustne wystąpienie przed klasą poparte prezentacją w programie PowerPoint.

POWRÓT DO MENU

PROCES

1. Zostajesz przydzielony do zespołu złożonego z 4 lub 5 uczniów opracowujących powyższe zadania.
Jesteś odpowiedzialny za wykonanie jednego zadania.
2. Zapoznaj się z dostępnymi źródłami, korzystając z zasobów internetu wyszukaj informacje, które pasują do twojego zagadnienia.
3. Sporządź plan, w którym wypunktujesz rzeczy, o których będziesz pisać.
4. Wybieraj rzeczy istotne i interesujące.
5. Najważniejsze informacje należy przedstawić w zestawieniu - w tabeli.
6. Należy wybrać argumenty " za i przeciw " oraz uzasadnić je.
7. Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy.
Prezentacja ma charakter ustny poparty prezentacją wykonaną w programie PowerPoint. Prezentacja powinna zawierać :
- informacje ogólne o krajach
- obyczaje
- religię
- kuchnię
- miejsca, które warto zobaczyć
Mile widziane będą również fotografie, rysunki oraz książki.
Podczas pracy zebrane dane zapisujemy w tabeli.


POWRÓT DO MENU

EWALUACJA


Praca będzie oceniana jako wynik współpracy całego zespołu.
Każda osoba w grupie ma wpływ na ocenę pozostałych członków zespołu.
Starajcie się zaangażować w pracę sumiennie. Pracujcie wszyscy razem. Zbyt małe zaangażowanie jednej osoby może niekorzystnie wpłynąć na Waszą ogólną ocenę.
W tabeli ewaluacyjnej zawarto elementy, które podlegają ocenie.

POWRÓT DO MENU

TABELA EWALUACYJNA

WYMAGANIA PODSTAWOWE
1
ROZSZERZAJĄCE
2
DOPEŁNIAJĄCE
3
WYKRACZAJĄCE
4
PUNKTY
POZIOM I JAKOŚĆ INFORMACJI. Duża pobieżność w przygotowanym materiale, niepełne opisy. Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów. Pokaźny zbiór informacji, lecz powściągliwa argumentacja. Dokładny opis tematu, wszystkie informacje przedstawione logicznie. 1-4
STYL I FORMA PREZENTACJI USTNEJ. Prezentacja mało ciekawa, brak przygotowania. Prezentacja ciekawa, lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy. Ciekawa prezentacja, dokładne omówienie tematyki ,widoczne zaangażowanie
uczniów w realizację projektu.
Przedstawienie informacji dokładne i w ciekawy sposób, doskonałe zaangażowanie wszystkich osób. 1-4
PREZENTACJA POWERPOINT. Prezentacja nieestetyczna, uboga, brak elementów graficznych. Prezentacja dość przejrzysta, uboga ilość grafiki. Prezentacja ciekawa, czytelna, ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorow. Bardzo dobrze zaprojektowana prezentacja, atrakcyjna wizualnie. 1-4
UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY W GRUPIE. Widoczny brak zaangażowania i współpracy w grupie. Praca indywidualna, nikły wkład członków grupy. Dobra organizacja pracy, współdziałanie w grupie. Doskonała organizacja i współpraca całej grupy. 1-4

Ocenianie:
celujący - 16p.
bardzo dobry 14-15p.
dobry 11-13p.
dostateczny 8-10p.
dopuszczający 5-7p.
niedostateczny 0-4p.

POWRÓT DO MENU

PODSUMOWANIE


Celem Waszego zadania było zapoznanie się z kulturą, tradycjami oraz obyczajami innego państwa. Musieliście porównać Japonię z krajem, w którym żyjemy. W waszej pamięci powinna pozostać wiedza o danym kraju. Przyda się ona także na innych lekcjach. Powinniście zdawać sobie sprawe, jakie różnice kulturowe można dostrzec dzięki Waszym porównaniom. Myślę, że po wykonaniu tego zadania, łatwiej am będzie zrozumieć problemy współczesnego świata.

POWRÓT DO MENU

LINKI


Tutaj możesz uzyskać potrzebne materiały. Nie przerażaj się ilością linków. Nie na wszystkich jest dużo informacji do wykorzystania przez Ciebie.

POLSKA
http://www.polska.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://www.staypoland.com/polska.htm
http://www.strefa9.pl/home/art_Zabawne_Informacje-o-Polsce_37_1.php
http://www.poland.gov.pl/Obyczaje,narodowe,140.html
http://polskieobyczaje.tradycja.info/
http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=tob_spis
http://www.odyssei.com/pl/culture/polska.php
http://www.poland.gov.pl/?document=126
http://www.sciaga.pl/tekst/20019-21-religie_w_polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_polska
http://www.pieknemiejsca.info/
http://www.polishmountains.com/ciekawe-miejsca/
http://www.poland.gov.pl/Miejsca,z,listy,UNESCO,137.html
http://www.autostopem.net/ft-76-najpiekniejsze_miejsca_w_polscepiszcie_polecajcie_.html

JAPONIA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
http://www.konnichiwa.pl/
http://iaponia.pl/
http://www.swulinski.com/podroze/Japan.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Japo%C5%84skie_obyczaje
http://www.magazynslubny.pl/artykuly/2004-02/obyczaje-japonia/
http://www.japoland.pl/pl/index_art.php?kat=Obyczaje&str=2 http://www.tpjwlkp.republika.pl/nihon/religia/shinto.html
http://www.odyssei.com/pl/cuisines/japonia.php
http://www.kuchnieswiata.com.pl/index.php/cPath/30
http://www.konnichiwa.pl/japan14.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://pejzaze.onet.pl/14339,g,galeria.html
http://tasteofsushi.wordpress.com/2008/03/31/zamek-himeji/

POWRÓT DO MENU