Skip navigation.

Proces

 1. Każda grupa powinna składać się z czterech - pięciu osób.
 2. Jedna osoba będzie odpowiedzialna za zgodność działań grupy z treścią książki.
 3. Wyznaczcie spośród siebie osoby odpowiedzialne za wyszukanie informacji na temat połaczeń lotniczych, kolejowych lub innych oraz tego co warto zobaczyć, poznać w okolicy
 4. Pamiętajcie o terminach.
 5. Wspólnie decydujecie co warto wybrać, a więc musicie współpracować.
 6. Opracowanie końcowe przekładacie w postaci elektronicznej.
 7. Sami decydujecie o wyborze sposobu prezentacji swojej pracy czyli o wyborze programu, przy pomocy którego najlepiej osiągniecie Swój cel.
 8. Pamiętajcie o podawaniu źródeł swoich informacji.
 9. Nie zapominajcie o częstych kontaktach z opiekunem pracy.
 10. Termin realizacji projektu - 1 miesiąc
 11. Ocena Waszej pracy zależy od spełnienia warunków zawartych w Tabeli ewaluacyjnej.
 12. Wyniki Waszej pracy będziecie mogli przedstawić całej szkolnej społeczności w czasie majowych Dni Książki.

Powodzenia