Autor: Jacek Chmielewski


Bohaterowie wiersza Cypriana Kamila Norwida jako twórcy nowych czasów


WEBQUEST Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM


Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,
Że ci ze złota statuę lud niesie,
Otruwszy pierwej...

NAPISZ DO MNIE
TEMAT

ZADANIE

PROCES

ŹRÓDŁA

EWALUACJA

WNIOSKI


Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie,
Gdzie? kiedy? w jakim sensie i obliczu?
Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie,
Inaczej będą głosić twe zasługi
I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A lać ci będą łzy potęgi drugiej
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widzieć...


TEMAT

Wiersz Cypriana Kamila Norwida Coś ty Atenom zrobił Sokratesie to znakomity przykład mówiący o wielkich ludziach historii, o tych, którzy nie tylko wpłynęli na rowój świata, ale przede wszystkim przekroczyli bariery własnych czasów. Zresztą do ludzi takich należał sam Norwid. Nie uznawany za sobie współczesnych,zmarł w zapomnieniu w przytułku dla ubogich. Pochowany w zbiorowej mogile nawet po śmierci musiał czekać swoich czasów. Nadeszły one za sprawą Zenona Przesmyckiego, który na nowo odkrył Norwida, jego poezję i szkice plastyczne. Zapomniany przez ludzi własnych czasów stał się w wieku XX inspiratorem współczesnych twórców takich ja chociażby jego naśladowca i wielbiciel Krzysztof Kamil Baczyński.
Zadanie nasze polegać będzie na określeniu kontekstu działalności wymienionych w wierszu C.K.Norwida bohaterów z realiami czasów, w których żyli. Kolejnym zagadnieniem jest wpływ, jaki ludzie ci mieli na rozwój kultury i dziejów.
Tematem pracy jest więc:

Bohaterowie wiersza Cypriana Kamila Norwida jako twórcy nowych czasów

WRÓĆ
Zadanie

Zadanie polega na zebraniu informacji na temat wybranej postaci historycznej wymienionej w utworze Cypriana Kamila Norwida, zapoznaniu się z kontekstem historycznym czasów, w których żył, określeniu osiągnięć wykraczających poza ramy czasowe epoki, wskazaniu roli, jaką postać ta odegrała w rozwoju kultury i historii. Końcowe zadanie polega na odszukaniu analogii między biografią bohatera a uznaniu jej przez kolejne pokolenia i przedstawienie tych informacji w prezentacji wykonanej w programie PowerPoint.

WRÓĆ


PROCES

 • Odszukajcie w internecie tekst wiersza C.K.Norwida
 • Odszukajcie wspomniane postacie historyczne i zdecydujcie, którą znich chcecie przybliżyć nam
 • Dobierzcie się w grupy
 • Wyszukajcie o wybranej postaci i jej osiągnięciach jak najwięcej informacji
 • Zbudujcie galerię ilustracji dotyczących wybranego bohatera i czasów, w których żył
 • Dlaczego wybrany przez Was bohater przeżył swoje czasy- sformułujcie wniosek
 • Wykonajcie prezentację w programie Power Point zawierającą najistotniejsze informacje i wnioski.

  UWAGA!


  Prezentacja powinna składać się z przynajmniej 5 slajdów

  WRÓĆ


 • ŹRÓDŁA

  Zalecam skorzystanie z podanych encyklopedii poprzez wpisanie nazwiska bohatera do wyszukiwania.
  Wyszukiwarki służą jedynie jako możliwość znalezienia dodatkowych informacji. Zalecam wpisanie nazwiska bohatera i wyszukanie w wynikach hasła poglądy lub dokonania.

  Wyszukiwarki

 • http://www.szukacz.pl

 • http://www.altavista.pl

 • http://www.google.pl

  ENCYKLOPEDIE

 • WIKIPEDIA

 • INTERIA

 • ENCYKLOPEDIA PWN

  TEKST WIERSZA

 • Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...

 • WRÓĆ


  WNIOSKI

  Głównym wnioskiem, jaki powinien wyniknąć z Waszej pracy jest duża przydatność internetu w pracy badacza literatury i historii. Sieć może być znakomitym narzędziem służącym do poznania rozmaitych zagadnień.
  Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie znalezione informacje muszą być prawdziwe, dlatego też warto sięgać do wielu stron. Pewne jest to, co potwierdzają co najmniej dwa niezależne źródła.
  Trzeba w sposób krytyczny odnosić się do treści umieszczonych w Sieci, a dzięki temu zdobędziecie wiedzę rzetelną i prawdziwą.

  WRÓĆ  EWALUACJA

  oceny: bardzo dobry- od 35 do 40 punktów, dobry- od 30 do 25 punktów, dostateczny- od 20 do 24 punktów, dopuszczający- od 15 do 19 punktów, niedostateczny- poniżej 15 punktów

  WRÓĆ

  Podstawowe
  (punkty: 5)
  Rozwinięte
  (punkty: 10)
  Zaawansowane
  (punkty: 15)
  Wzorcowe
  (punkty: 20)
  Nota biograficzna. Nota biograficzna z elementami głównych osiągnięć. Nota biograficzna, główne osiągnięcia ukazane w kontekście historycznym. Nota biograficzna, osiągnięcia, kontekst historyczny i wskazanie roli w rozwoju kultury.
  Prezentacje chaotyczna. Prezentacja przygotowana w miarę poprawnie. Prezentacja przygotowana czytelnie. Zawarte informacje uporządkowane. Prezentacja zawiera elementy graficzne. Bardzo ciekawy sposób przygotowania prezentacji. Przedstawienie wyszukanych informacji w ciekawy sposób.