"Cetynia Rzeka Nieznana"

WebQuest dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej

Wykonany przez

Joannę Hawryluk
jhawryluk@o2.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Drogi uczniu Cetynia od zawsze kojarzy nam się z niewielkim ciekiem wodnym lub rowem melioracyjnym, a jednak jest to rzeka. W dawnych czasach jej koryto było bardzo szerokie i często tworzyła ona rozlewiska.Jako mieszkaniec naszej małej ojczyzny,możesz poznać okolicę rzeczki oraz zareklamować Cetynię,jej piękno i bogactwo przyrodnicze.

 

Wróć do początku


Zadanie

 • Waszym zadaniem będzie wyszukanie informacji o naszym regionie, o jego bogactwie przyrodniczym, architekturze, tradycjach i historii. Podzielicie się na cztery grupy. Każda grupa wykona pracę wg kryteriów podanych poniżej poniżej. Będziecie musieli zapoznać się z zasobami internetowymi oraz słowem pisanym. Cennym żródłem informacji dla Was może być także wywiad przeprowadzone z osobami starszymi i rodzinne fotografie. Podczas pracy przydatnym narzędziem będzie także aparat cyfrowy i skaner do zdjęć.
 • Wasze odkrycia i odnalezione przez Was bezcenne informacje, możecie zebrać w postaci prezentacji multimedialnej wykonanej w programie PowerPoint lub folderu wykonanego w edytorze tekstu WORD i wydrukowanego.
 • W prezentacji i folderze powinny znależć się wykonane lub zeskanowane przez Was rysunki i zdjęcia obiektów przyrodniczych oraz architektonicznych;
 • Każda praca musi zawierać ciekawostki o historii regionu oraz zwyczajach i tradycjach ludnosci;
 • Wnioski w pracy powinny także zawierać informacje o wpływie rzeki Cetyni na krajobraz najbliższej okolicy oraz na życie mieszkańców z okolicznych miescowosci.

 

Wróć do początku


Proces

Zadbajcie o estetykę i język waszych prac, ponieważ będziecie je prezentowali innym uczniom naszej szkoły. Aby praca przebiegała sprawnie wybierzcie:

 • lidera, który będzie koordynował pracami grupy; poprzez lidera będę udzielała wskazówek i rad oraz kontrolowała postępy Waszej pracy;
 • zespół do wyszukiwania informacji;
 • zespół do opracowania prezentacji multimedialnej lub folderu;
  1. Wyszukujecie informacje na temat Cetyni i okolic (przy wyszukiwaniu możecie korzystać ze stron, do których linki umiesciłam w żródłach).
  2. Szukacie informacji o przyrodzie i jej skarbach, ważnych w tym regionie gatunkach zwierzat i roslin oraz formach ochrony przyrody;
  3. Wyruszacie w teren, wykonujecie zdjęcia i rysunki, ciekawych miejsc i obiektów przyrodniczych oraz zabytków architektury;
  4. Przeprowadzacie rozmowy z osobami starszymi w rodzinie oraz szukacie zdjęć, na których jest Cetynia i jej okolice w rodzinnych albumach;
  5. Dokonujecie wyboru najważniejszych informacji, fotografii oraz najładniejszych prac plastycznych dzięki, którym w pełni wykorzystacie i oddacie temat;
  6. Wykonujecie folder lub prezentację na temat regionu pt:. "Cetynia Rzeka Nieznana";
  7. Prezentujecie przygotowane prace pozostałym uczniom z klasy oraz na forum szkoły podczas obchodów Dnia Ziemi;
  8. Do wykonania zadania będa potrzebne programy takie jak: Power Point, Photo Story, edytor tekstowy.

   

  Wróć do początku


  Ewaluacja

  Wasz projekt będę oceniała wg następujacych kategorii. Poza tym, będę oceniała pracę grupy, a także wkład indywidualny członków zespołu.

  Wymagania

  Podstawowe

  1

  Rozszerzające

  2

  Dopełniające

  3

  Wykraczające

  4

  Punkty

   

  Estetyka- wizualna pracy

   

  Praca mało estetyczna, za dużo kolorów w prezentacji, mało czytelna czcionka.
  Dobry dobór kolorystyki, odpowiedni rodzaj czcionki i styl.
  Praca wykonana w odpowiedniej tonacji,własciwe formatowanie tekstu, tresci zgrane z grafika.
  Praca bardzo ciekawie skomponowana, pomysłowy sposób prezentowania danych, animacje w prezentacji.
  8 pkt

   

  Informacje o przyrodzie.

   

   

  Mało informacji o srodowisku przyrodniczym.
  Trochę informacji o srodowisku przyrodniczym, kilka gatunków zwierzat i roslin.
  Wymienione ciekawe gatunki roslin i zwierzat występujace w okolicy rzeki Cetyni, zdjęcia tych organizmów.
  Informacje o formach ochrony przyrody w okolicy, ciekawostki na ich temat, zdjęcia, prace plastyczne.
  8 pkt

   

  Historia regionu, tradycje, zwyczaje i architektura.

   

   

  Ok.8 zdań na ten temat.
  Opisane kilka zabytkowych budynków, ich historia i legendy z nimi zwiazane.
  Wiele informacji o zabytkach, "perełkach" architektury, zdjęcia, rysunki.
  Ciekawostki zwiazane z opisywanymi miejscami, zwyczaje i tradycje ludnosci mieszkajacej na terenach sasiadujacych z rzeka Cetynia, informacje od osób starszych np: fragment wywiadu.
  8 pkt

   

  Prezentacja pracy.

   

   

  Pozkazanie pracy innym uczniom.
  Opowiedzenie o powstawaniu pracy, o tym jak szukaliscie informacji.
  Ciekawe zaprezentowanie pracy, poprzez opowiedzenie jej zawartosci, przekazanie kilku ciekawostek.
  Bardzo interesujaca opowiesć o głównym temacie pracy, mówiona oraz umiejętnosć odpowiedzenia na pytania innych osób dotyczace tematu.
  8 pkt
 • 32- 30 pkt ocena celujaca
 • 29- 25 pkt ocena bardzo dobra
 • 24- 19 pkt ocena dobra
 • 18- 14 pkt ocena dostateczna
 • 13- 9 pkt ocena dopuszczajaca
 • 8 pkt i niżej- ocena niedostateczna
 •  

  Wróć do początku


  Konkluzja

  Ponieważ możecie zaprezentować swoje prace przed wszystkimi uczniami szkoły, wymaga to od Was wielkiej odpowiedzialnosci. Wasze zaangażowanie wpłynie nie tylko na wiedzę, ale także rozbudzi chęć zwiedzania i poznania najbliższej okolicy przez koleżanki i kolegów z innych klas. Bo przecież nie bez powodu mówimy: "cudze chwalicie a swego nie znacie!!!" A o to własnie chodzi, aby poznać lepiej miejsca nam najbliższe, z którymi zwiazane sa losy naszych rodzin, a także umieć ukazać ich piękno innym osobom! Bo nasz dom, nasze miejsce na ziemi powinny być dla każdego z nas najważniejsze!


   

  Wróć do początku


  Uwagi

  Na wykonanie projektu będziecie mieli dwa miesiace czasu. Prace plastyczne można wykonać na zajęciach plastyki, a zdjęcia w ramach zajęć koła fotograficznego.


   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Lista pozycji ksiażkowych przydatnych w projekcie:

 • "Przewodniki do plecaka"-Wyd. MULTICO do oznaczania gatunków roslin i zwierzat.
 • Klucz do ojczyzny: "Zwierzęta chronione w Polsce", autor- Paweł Czapczyk.
 • "Drzewa od A-Z", Helmut Pirc, KDC.
 • "Sokołów Podlaski w latach 1939-44", "Sokołów Podlaski dawniej i dzis", Marian Pietrzak.
 • "Jaćwingowie - powiesć historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego", Marian Pietrzak.
 • "Dwory, folwarki, pałace zachodniego Podlasia" i "Cmentarze Ziemi Sokołowskiej. Duchy i Sny", Marian Pietrzak.
 • Przydatne linki do stron internetowych, do realizacji projektu.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Cetynia_(rzeka)
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewiadoma_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)
  http://kajak.org.pl/splywww/szlak28
  http://www.gminasokolowpodl.pl/index.php?id=34&lan=pl
  http://powiat-sokolowski.pl
  http://www.sokolowpodl.pl/
  http://sterdyn.nwg.pl/  >

   

  Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu